Horndrager
Anacamptis pyramidalis

I dag findes den kun i Klinteskoven på Møn.
Horndrager har i gammel tid vokset ved Stege,
hvor den dog for længst er forsvundet,
derudover har den vokset i en skov ved Ringsted,
hvor den forsvandt i 1958.
Til forsiden