Sværd-Skovlilje
Cephalanthera longifolia (Linné) K. Fritsch 1888


Etymologi:
Cephal-: (hoved), og anthera:
(støvknap); henleder
til støvknappens udformning.
longifolia: med lange blade.


Videnskabelige navne:
Serapias ensifolia
Serapias grandiflora
F. D.
Epipactis ensifolia

Cephalanthera ensifolia
(Murray.) L.C.M Richard
Cephalanthera xyphophyllum
Rchb. fil.
Cephalanthera grandiflora

Danske navne:
Sværd-Skovlilje 1922
Sværdbladet Fårebræger 1903
Sværdbladet Skovlilje 1851
Sværdbladet Hullæbe 1793
Vild Nyserod med smalle Blade 1688
Glumsø Østerskov, 1. juni 1998

En smuk opret og elegant plante, der bliver fra 20 til 50 cm høj. Stængelbladene er sværdformede,
og mere eller mindre oprette. Sværd-Skovlilje bærer fra 5 til 20 store hvide blomster,
der kun dufter
svagt. Den kendes fra Hvidgul Skovlilje ved at støttebladene er meget små.


Biologi:
Sværd-Skovlilje besøges både af humlebier, honningbier og bladhvepse m.fl. Skovliljearterne
mangler
det specielle klæbelegeme rostellum, til gengæld er støvfanget dækket af et klæbrigt stof.
Når bierne
kravler ind i blomsten mellem læben og griffelstøtten, vil de uvægerlig røre støvfanget med
ryggen,
og bliver derved smurt ind i klæbestof. Når bierne så kravler ud igen, kommer de i berøring
med
støvknapperne, hvorefter pollen fra pollinierne klæber sig til biernes ryg. Frugtsætningen hos
Sværd-Skovlilje er i reglen dårlig, da der muligvis er mangel på egnede bestøver. Den kan formere sig
ved rodskud, men det sker kun sjælden.

Blomstring:
Sværd-Skovlilje er den første til at blomstrer af vore tre skovliljearter.
Den blomstrer fra
sidst i maj til midten af juni.

Biotop:
Denne orkidé vokser især på kalkholdig jordbund i lysåbne løvskove.


Status:
Den danske Rødliste, moderat truet (EN). Fredet i Danmark
.

Trusler:
Sværd-Skovlilje lider meget af ændringer i skovdriften, især til nåleskovsbeplantninger, men også
mangel
på lysåbne løvskovspartier.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden