Hedeland, 2. juli 2003
Kødfarvet Gøgeurt
(Priklæbet type)
Dactylorhiza incarnata (Linné) Soó f. non-circumscripta
(Vermeulen) 1958

Videnskabelige navne:
Dactylorchis incarnata (L.) Verm.
Orchis angustifolia
auct.
Orchis incarnata
L.
Orchis latifolia
auct.
Orchis strictifolia
Opiz
Orchis mixta

Danske navne:
Kødfarvet Gøgeurt
1851
Kødfarvet Horndrager
1793
Hedeland, 18. juni 1995

Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt
fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski
kaldte i 1937 den nye slægt for Dactylorhiza,
og senere i 1947 fik slægten nyt navn af
Vermeulen til Dactylorchis. Men da det er det
ældste navn der har prioritet, skal slægten
kaldes for Dactylorhiza. De forskellige taxa i
slægten Dactylorhiza kan være meget
vanskelige at skelne fra hinanden, da slægten er
meget variabel og de forskellige taxa let krydser
med hinanden. Hvis man kigger i de forskellige
botaniske litterære værker, vil man hurtig erfare
at botanikere, ikke er specielt enige om rangen
af de forskellige taxa inden for denne slægt.

Beskrivelse:
Denne priklæbet type af Kødfarvet Gøgeurt
er en robust plante, der bliver fra 15 til 40 cm
høj. De uplettede løvblade er ret brede, og når
oftest eller slæt ikke de nederste blomster i
akset. Blomsternes farve er lyserøde.
De lyserøde og ret brede læber har purpurrøde
tegninger, af prikker og svage sløjfemønstre.


Blomstring:
Blomstringstidspunktet er i juni.

Biotop:
Denne type er kun fundet i
lysåbne kalkkær
(Ekstremrigkær).

Status:
Fredet i Danmark
.

Trusler:
Den øgede mængde næringsstoffer fra blandt
andet landbruget og især svineavlerne
er et
stort
problem, da det får de næringskrævende
planter til at trives. Dermed overskygges de
små
lyskrævende planter, som med tiden vil
forsvinde.

Hedeland, 12. juni 1994
Hedeland, 12. juni 1994
Til forsiden