Baltisk Gøgeurt
Dactylorhiza majalis subsp. baltica

Baltisk Gøgeurt er en nyindvandret orkidé i Danmark.
Måske har fugle bragt frø fra Balticum til Køge. Her i
landet er Baltisk Gøgeurt fundet to steder, begge på
Sjælland. Det første fund var på en strandeng ved
Køge i 1996, og i 2001 blev den fundet nær
Tryggevælde Å.

Til forsiden