Traunsteiners Gøgeurt
Dactylorhiza majalis (Reichenbach) P.F. Hunt &
V.S. Summerhayes
subsp. traunsteineri (Sauter)
H. Sundermann 1980


Etymologi:
Dactylorhiza: navnet består af to græske ord,
daktylos
samt rhiza som betyder hhv. finger og rod.
Navnet hentyder til rodknoldens håndformede udseende.
majalis: hentyder til at planten blomster i maj måned.
traunsteineri: navnet er dedikeret til den østrigske
farmaceut Traunsteiner, der levede fra 1798 til 1850

Videnskabelige navne:
Orchis curvifolia
Rchb. fil.
Orchis angustifolia
Rchb. pat.
Dactylorhiza traunsteineri
Dactylorhiza curvifolia
(F. Nylander) Czerepanov
Dactylorhiza traunsteineri subsp. curvifolia
(F. Nylander) Soó.
Dactylorhiza angustifolia var. russowi
Klinge
Dactylorhiza russowi
(Klinge) J. Holub
Dactylorhiza majalis subsp. russowi
Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski kaldte i
1937 den nye slægt for Dactylorhiza, og senere i 1947 fik slægten nyt navn af Vermeulen til
Dactylorchis. Men da det er det ældste navn der har prioritet, skal slægten kaldes for Dactylorhiza.
De forskellige taxa i slægten Dactylorhiza kan være meget vanskelige at skelne fra hinanden, da
slægten er meget variabel og de forskellige taxa let krydser med hinanden. Hvis man kigger i de
forskellige botaniske litterære værker, vil man hurtig erfare at botanikere, ikke er specielt enige om
rangen af de forskellige taxa inden for denne slægt. Inden for arten Dactylorhiza majalis findes der i
Danmark foruden den ovennævnte taxon også 6 andre.

Ved en gennemgang i Dansk Herbarium i 2003, fandt Henrik Ærenlund Pedersen et herbarieark med
ca. 5 planter af nogle Gøgeurt-individer. De blev indsamlet af Morten Pedersen i Klakmosen =
Bredemose ved Jyderup på Sjælland den 23. juni 1894. Indsamleren bestemte ikke selv planterne, men
anmærkninger viser at de i tidens løb har været henført til Kødfarvet Gøgeurt, Traunsteiners Gøgeurt
(med tvivl) og Mos-Gøgeurt (med tvivl). De ca. 5 planter på arket kan alle henføres til
Traunsteiners Gøgeurt. Den er ikke siden fundet i mosen eller andre steder i Danmark.
I dag er der ingen potentielle steder i mosen hvor planten kan vokse.

Beskrivelse:
Traunsteiners Gøgeurt er en spinkel plante som bliver fra 10 til 40 cm høj. Bladene er
ret smalle, med
pletter kun på oversiden, men den optræder også helt uden pletter. Stængelen er nederst grøn og løber
mod spidsen over i purpur. Den får kun få purpurfarvede blomster.

Biologi:
Slægten Dactylorhiza formerer sig næsten udelukkende ved insektbestøvning. Hovedbestøveren
synes at være uerfarne humlebier, men også biller og fluer kan bestøve Traunsteiners Gøgeurt.
Når insekterne søger efter nektar i blomstens nektarløse spore, kommer de i kontakt med
støvkøllernes klæbelegeme, hvorved de klæber sig fast på insekternes hoved. Da der ikke er noget
nektar hos planten, flyver insekterne videre til en anden plante for af søge efter nektar. I mellemtiden
bøjer støvkøllernes stilke sig fremad, så støvkøllerne passer til støvfanget i den næste plantes
blomster. Humlebier der søger efter nektar i blomsterne, vil hurtig forlade dem igen for at flyve videre
til en anden plante. Når de er blevet snydt nogle gange, har de lært at der ikke er noget at hente i
blomsterne, og ignorerer derefter gøgeurterne.
Måske tiltrækkes insekterne af et sukkerholdigt
klæbestof på støvfanget som de spiser.

Blomstring:
Den blomstrer fra midten af maj til midt i juni

Biotop:
Traunsteiners Gøgeurt vokser i lysåben kalkkær (ekstremrigkær).

Status:
Den danske Rødliste. (Forsvundet (RE), H. Æ. Pedersen 2004). Fredet i Danmark
.

Trusler:
Der er ingen trusler, da den er forsvundet for lang tid siden, men de voksesteder den kunne
have vokset på, trues af ændringer i landbrugsdriften, f.eks. ophørt græsning, gødskning, afvanding
og opdyrkning. Den øgede mængde kvælstof i luften, især fra landbruget er også et problem, da det
får de næringskrævende planter til at trives. Dermed overskygges de lyskrævende planter, som med
tiden vil forsvinde.
______________________________________________________________________________________________
Til forsiden