Knælæbe
Epipogium aphyllum
Swartz 1814

Etymologi:
Epipogium: epi (over); pogon (skæg); navnet hentyder til læben som kan minde om et skæg.
aphyllum: a (uden); phyllon (blad) da den ikke har blade
Knælæbe: hentyder til den knæformede læbe.

Videnskabelige navne:
Satyrium Epipogium L.
Limodorum Epipogium
Epipogium Gmelini
Epigogium
Epipogon aphyllum

Danske navne:
Skovfrue 1902
Bladløs Knælæbe 1851
Knælæbe
1838
Bladløs Poselæbe 1806
Midtsjælland, 27. juli 2000

Knælæbe er nok den sjældnest blomstrende plante i Danmark, den lever det meste af sit liv under
jorden, i samspil med svampe. Knælæbe kommer kun meget sjælden op over jordoverfladen, og det
er kun for at
blomstrer. Når den kommer frem, er det tilsyneladende på ganske kort tid, hvorefter den
straks
blomstrer. Desværre er sneglene meget glade for at spise Knælæbe, så hvis der er snegle i
nærheden
af planterne, spiser de dem lige så snart de kommer op af jorden. Plantens ustadige
optræden og
dens udseende får den til at virke lidt spøgelsesagtig, og den bliver da også kaldt
Ghost Orchid i England.

Beskrivelse:
Planten bliver fra 10 til 30 cm høj, og får fra 1 til 4 sødligt duftende blomster.
Knælæbe har
hverken blade, bladgrønt eller rødder, det betyder at den ikke er i stand til selv at lave klorofyl. D
en er
helt afhængig af nogle bestemte svampe i jorden, som den har samspil med hele
livet igennem. Alle de
overjordiske plantedele er lettere gennemskinnelige. De
underjordiske dele består af en korallignende
jordstængel, som danner lange udløbere. Udløberne har
små skælformede blade, som hver kan
danne en lille knop, der i løbet af en årrække kan danne en
nye planter.

Biologi:
Det menes at Humlebier bestøver blomsterne hos Knælæbe, hvor de muligvis suger væske af de
tyndvæggede celler på indersiden af den opadvendte spore.


Blomstring:
Knælæbe er fremme i gunstige år, fra midten af juli til og med august. Det er lidt af en gåde hvorfor
Knælæbe er så ustadig i sin blomstring. Det er sandsynligvis klimaet der har en indflydelse, muligvis
fordi der er rigeligt med nedbør om foråret ?

Biotop:
Da Knælæbe ikke har rødder til at optage vand med, vokser den på meget fugtig
muldbund i gammel
bøgeskove på kalkrig bund med stor luftfugtighed
.

Status:
Den danske Rødliste, kritisk truet (CR). Fredet i Danmark
.

Trusler:
Mangel på gammel bøgenaturskov med høj luftfugtighed, og den rigtige jordbund.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden