Gamle lysåbne nåleskove

På de magre og sandede jorde hvor sandflugten hærgede ind til man i slutningen
af 1700-tallet begyndte at plante nåletræer, er der efterhånden udviklet en
spændende, flot og lysåben nåleskov. Her er skovbunden på de ældste steder
dækket af et tykt lag mos, med en artsfattig men særpræget og spændende
urteflora. I de ældre nåleskove i indlandet er der også lignende biotoper hvor
der er orkidéer.

I gamle nåleskove kan man være heldig og finde arterne som:
Knærod, Hjertebladet Fliglæbe samt Almindelig Koralrod.
I klitplantagerne i Nordvestjylland findes der desuden Hollandsk Hullæbe.
Svinkløv Klitplantage, 8. juni 2003
Tisvilde Hegn, 20. juli 2004
Tisvilde Hegn, 28. juni 2003
Til forsiden