Fugtige, sure og næringsfattige klitlavninger

De fugtige klitlavninger langs den jyske vestkyst, er opstået ved at
havstrømmene har transporteret materiale langs stranden, til områder hvor
det har kunne lægge sig. Efterhånden som stranden er blevet fyldt op med
sand, vil der blive dannet nye klitter, og mellem den gamle og den nye
klitrække vil der opstå en klitlavning. Hvis lavningen ligger tilstrækkeligt lavt
vil der være fugtig i bunden. Mange af lavningerne har tidligere været
kalkrige på grund af et stort indhold af muslingeskaller, men næring og
skaller er med tiden blevet vasket ud.

På disse lavtliggende kalkfrie områder kan der opstå en helt speciel flora,
med mange sjældne plantearter der ynder det sure miljø.

På grund af den ustabile og barske natur der hersker langs den jyske
vestkyst, er lavningerne ikke vedvarende. Klitlavningerne vil opstå og
nedbrydes hele tiden.

I disse lavninger kan man, hvis man er heldig, se følgende arter:
Hjertelæbe, Almindelig Koralrod, Bakke-Gøgelilje, Plettet Gøgeurt,
Thy-Gøgeurt og Mos-Gøgeurt.
Nystrup Klitplantage, 8. juli 1999
Glæde, 26. juni 1999
Lild Klit, 26. juni 1999
Til forsiden