Knærod
Goodyera repens

Knærod findes i klitplantager i den nordlige del af
Jylland især langs vestkysten, og nåleskovene i
Nordsjælland samt på Bornholm. Inde i landet er den
kun kendt fra Silkeborg egnen.
Til forsiden