FREDNING:

En stor del af de danske planter er sjældne til akut
truet, af dem er en lille del fredet hvoraf orkidéerne
indgår. Der har siden 1991 været ca. 68 karplanter
(heraf 7 stk. der er forsvundet) beskyttet af
miljøministeriets bekendtgørelse. I 2002 kom der
en ny bekendtgørelse, nr. 430 af 2. juni 2002 om
fredning af krybdyr, padder, fisk, hvirvelløse dyr,
planter m.m. Det betyder at de fredede planter
ikke må beskadiges eller fjernes fra deres
voksested bortset fra haver, gartnerier og andre
områder, hvor de opformeres kunstigt. Planter som
er taget fra naturen i strid med bestemmelsen eller
stammer fra sådanne, må ikke sælges, købes,
opbevares, konserveres, transporteres, byttes eller
udstilles. Fredningen gælder for alle ca. 35 arter af
orkidéer, 4 arter af radeløv og for tiden 3 arter af
gyvelkvæler, hvis der kommer en eller flere nye
arter inden for de tre familier/slægter vil de også
være omfattet af fredningen. Biotoperne for de
fredede planter strækker sig fra søer, vandløb,
fattigkær, rigkær, heder, overdrev, skrænter,
skove, klipper, diger og bygninger.