Rød Skovlilje
Cephalanthera rubra (Linné) L.C.M Richard 1817

Etymologi:
Kephale- (hoved), og anthera (støvknap); henleder til
støvknappens udformning. rubra: rød.

Videnskabelige navne:
Serapias rubra
L.
Epipactis rubra All.

Danske navne:
Rød Fårebræger 1903
Rød Skovlilje 1851
Rød Huullæbe 1793
Møns Klinteskov, 5. juli 1997

En meget smuk og elegant orkidé, som man glædes ved at finde når man går en tur i klinteskoven på
Møn. Rød Skovlilje bliver fra 15 til 60 cm høj. Den får fra 2 til 8 stængel
blade som er smalle, ovale
til lancetformede. Bladene er fra næsten vandrette, til let opret udstående. Rød Skovlilje
får mellem 2 og 12 rosa til purpurfarvede blomster. Blomsternes laterale bægerblade (de ydre blade) er mere
udstående end de andre
blosterblade. Læben er delt i to, en hypochil (den indre del) som er hvid med
gule nerver, og en
epichil (den ydre del) som er tilspidset til hjerteformet. Farven er hvid med rosa
rand, og gule kamme
på langs. Blomsterne dufter kun svagt og danner sandsynligvis ikke nektar.

Biologi:
Den aktuelle viden om Rød Skovliljes bestøvningsforhold er mangelfuld.
Enlige bier (og evt. snyltehvepse) menes at spille en rolle ligesom disse insekters forveksling
af skovliljeblomster og blomster af andre arter; især klokkeblomster, synes at finde sted
(mimicry = efterligning). Skovliljearterne mangler det specielle
klæbelegeme (rostellum), til gengæld
er støvfanget dækket af klæbestof. Når bierne kravler ind i
blomsten mellem læben og griffelstøtten,
vil de uvægerlig røre støvfanget med ryggen, og bliver
derved smurt ind i klæbestof. Når bierne så
kravler ud igen, kommer de i berøring med
støvknapperne, hvorefter pollen klæber sig til biernes ryg.
Hvis bierne så flyver til en anden blomst, vil de
bestøve den. Frugtsætningen hos Rød Skovlilje er i
reglen dårlig, så formeringen sker for det
meste ved rodskud.

Blomstring:
Rød Skovlilje blomstrer i slutningen af juni til ind i juli. Den er den sidst blomstrende af
vore tre skovliljearter.

Biotop:
Den vokser på kalkrig jordbund i løvskove og lysåbne løvskove.
Hvis der bliver for mørkt i skoven
kan den leve under jorden i flere år, for så igen at skyde frem hvis
der kommer tilstrækkelig med lys
til skovbunden.

Status:
Den danske Rødliste, moderat truet (EN). Fredet i Danmark
.

Trusler:
Der synes ikke at være nogen akutte trusler i dag. På Møn lider den lidt af plukning og
opgravning.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden