Bøgeskove på kalkrig muldbund

I de østlige egne af Jylland, på Fyn, de nordøstlige samt sydligste egne af
Sjælland og øerne, findes der mørke stemningsfulde mere eller mindre naturlige
bøgeskove på kalkrig bund. De urørte dele af skoven findes ofte i slugter samt
skråninger ned til moser, søer og hav. Da de dele af skoven er vanskelig at
udnytte, har den gennem tiden fået lov at udvikle sig til en naturlig skov.
Her er der træer i alle aldre, og de døde træer får lov at ligge og formulde,
til gavn for planter, svampe og dyr. I de mørke skove er der kun en meget
sparsom vegetation, med få men specialiserede arter. Nogle af orkidearterne
findes kun på disse biotoper, da de muligvis er afhængig af de svampe der
lever i det tykke lag af visne blade, og den store luftfugtighed samt den ringe
drift der er på sådanne steder
.

Følgende orkidéarter kan træffes på biotopen:
Rød Skovlilje, Hvidgul Skovlilje, Skov-Hullæbe, Storblomstret Hullæbe,
Nikkende Hullæbe, Knælæbe, Rederod og Grønlig Koralrod.
Midtsjælland, 25. juli 2000
Møns Klinteskov, 23. maj 1999
Skovhus Vænge, 26. juli 1998
Til forsiden