Lille Rørbæk, 17. juni 1994
Mørkplettet Gøgeurt
Dactylorhiza incarnata
(Linné) Soó var. haematodes
(Reichenbach fil.) Soó

Videnskabelige navne:
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Dactylorchis incarnata (L.) Verm.
Orchis latifolia
L. Sensu Pugsley
Orchis strictifolia
Opiz
Orchis impudica
Crantz
Orchis haematodes
Rchb.
Orchis angustifolia
auct.
Orchis mixta
Orchis incarnata
L.

Danske navne:
Mørkplettet Gøgeurt
Kødfarvet Gøgeurt
1851
Kødfarvet Horndrager
1793
Lille Rørbæk, 20. juni 1999

Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt
fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski
kaldte i 1937 den nye slægt for Dactylorhiza,
og senere i 1947 fik slægten nyt navn af
Vermeulen til Dactylorchis. Men da det er det
ældste navn der har prioritet, skal slægten
kaldes for Dactylorhiza. De forskellige taxa i
slægten Dactylorhiza kan være meget
vanskelige at skelne fra hinanden, da slægten er
meget variabel og de forskellige taxa let krydser
med hinanden. Hvis man kigger i de forskellige
botaniske litterære værker, vil man hurtig erfare
at botanikere, ikke er specielt enige om rangen
af de forskellige taxa inden for denne slægt.

Beskrivelse:
Mørkplettet Gøgeurt kan kendes ved at der
kun er små pletter på oversiden af de linie- til
lancetformede løvbladene, især mod spidsen.
Løvbladene er bredest ved basis. Blomsternes
læbe er længere end bred, og er purpur med et
tydeligt sløjfemønster.
Planterne bliver fra 15 til 30 cm høje.

Blomstring:
Blomstringstidspunktet er i juni.


Biotop:
Typen
findes sammen med
Kødfarvet Gøgeurt i
lysåbne kalkkær,
fugtige klitlavninger med indhold af kalkskaller.

Status:
Fredet i Danmark
.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften,
som f.eks. ophørt græsning, gødskning,
afvanding,
opdyrkning og tilplantning.
Den øgede mængde
næringsstoffer fra blandt
andet landbruget og især svineavlerne
er også
et
problem, da det får de næringskrævende
planter til at trives. Dermed overskygges de
små
lyskrævende planter, som med tiden vil
forsvinde.

Lille Rørbæk, 14. juni 1998
Lille Rørbæk, 14. juni 1998
Til forsiden