Tuse Næs, 26. juni 1996
Strågul Gøgeurt
Dactylorhiza incarnata (Linné) Soó f. ochrantha
Landwehr 1975

Videnskabelige navne:
Dactylorhiza incarnata
(L.) Soó f. straminea
Dactylorhiza incarnata
(L.) Soó subsp. ochroleuca
Orchis mixta
Orchis incarnatus L.

Danske navne:
Strågul Gøgeurt
Hvidgul Gøgeurt
Kødfarvet Gøgeurt
1851
Kødfarvet Horndrager
1793
Hadsund, 21. juni 1998

Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt
fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski
kaldte i 1937 den nye slægt for Dactylorhiza,
og senere i 1947 fik slægten nyt navn af
Vermeulen til Dactylorchis. Men da det er det
ældste navn der har prioritet, skal slægten
kaldes for Dactylorhiza. De forskellige taxa i
slægten Dactylorhiza kan være meget
vanskelige at skelne fra hinanden, da slægten er
meget variabel og de forskellige taxa let krydser
med hinanden. Hvis man kigger i de forskellige
botaniske litterære værker, vil man hurtig erfare
at botanikere, ikke er specielt enige om rangen
af de forskellige taxa inden for denne slægt.


Det var først for nylig, at Strågul Gøgeurt
blevet skilt fra Hvidgul Gøgeurt
(Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca),
som en varietet af Kødfarvet Gøgeurt.

Beskrivelse:
Strågul Gøgeurt kendes ved at den har hvidgule
blomster, og at læben kun er svagt tredelt. De
uplettede løvblade er mere eller mindre oprette
til stift oprette, og når op over de nederste
blomster i akset, eller højere (en karakter der
skiller den fra Hvidgul Gøgeurt). Det er en
robust plante, der bliver fra 15 til 40 cm høj.

Blomstring:
Den blomstrer fra midten af juni til lidt ind i juli
(lidt senere end Kødfarvet Gøgeurt).


Biotop:
Den findes i lysåbne kalkkær (Ekstremrigkær).

Status:
Fredet i Danmark
.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften, som
f.eks. ophørt græsning, gødskning, afvanding,
opdyrkning og tilplantning. Den øgede mængde
næringsstoffer fra blandt andet landbruget og
især svineavlerne
er også et problem, da det får
de næringskrævende planter til at trives.
Dermed overskygges de små
lyskrævende
planter, som
med tiden vil forsvinde.

Tuse Næs, 26. juni 1996
Tuse Næs, 26. juni 1996
Til forsiden