Klit-Gøgeurt
Dactylorhiza incarnata
(Linné) Soó subsp. lobelii
(Vermeulen) H.Æ. Pedersen 2004

Etymologi:
Dactylorhiza: navnet består af to græske ord, daktylos
samt rhiza som betyder hhv. finger og rod. Navnet
hentyder til rodknoldens håndformede udseende.
incarnata: kødfarvet, sigter til blomsternes farve.

lobelii:
Det danske navn sigter til at den vokser i klitter.

Videnskabelige navne:
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó var. dunensis (Druce)
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Dactylorchis incarnata (L.) Verm.
Orchis latifolia
L. Sensu Pugsley
Orchis strictifolia
Opiz
Orchis impudica
Crantz
Orchis haematodes
Rchb.
Orchis angustifolia
auct.
Orchis mixta
Orchis incarnata
L.

Danske navne:
Klit-Gøgeurt
1994
Kødfarvet Gøgeurt
1851
Kødfarvet Horndrager
1793

Vandplasken, 11. juli 2004

Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski kaldte i
1937 den nye slægt for Dactylorhiza, og senere i 1947 fik slægten nyt navn af Vermeulen til
Dactylorchis. Men da det er det ældste navn der har prioritet, skal slægten kaldes for Dactylorhiza.
De forskellige taxa i slægten Dactylorhiza kan være meget vanskelige at skelne fra hinanden, da
slægten er meget variabel og de forskellige taxa let krydser med hinanden. Hvis man kigger i de
forskellige botaniske litterære værker, vil man hurtig erfare at botanikere, ikke er specielt enige om rangen af de forskellige taxa inden for denne slægt.
Inden for arten Dactylorhiza incarnata findes
der
i Danmark ca. 8 taxa, hvoraf nogle kan være næsten umulig at kende fra hinanden.

Beskrivelse:
Klit-Gøgeurt adskiller sig fra Kødfarvet Gøgeurt ved at være mere kompakt og
blomstringstidspunktet, som er ca. 2 uger senere. Det længste løvblad er mindst (0,4) til 0,6 og højst
0,6 til (0,9) gange så høj som hele planten. Akset er mindst (0,2) til 0,3 og højst 0,3 til (0,4) gange så
høj som hele planten. Den robust plante, bliver kun mellem 10 til 25 cm høj. Der kommer fra 4 til 6
uplettede løvblade som er bredest ved basis. Blomsternes læbe er længere end bred, og er lyserøde
med prikker samt sløjfemønstrer.

Biologi:
Slægten Dactylorhiza formerer sig næsten udelukkende ved insektbestøvning. Hovedbestøveren
synes at være uerfarne humlebier, men også biller og fluer kan bestøve Klit-Gøgeurt.
Når insekterne søger efter nektar i blomstens nektarløse spore, kommer de i kontakt med
støvkøllernes klæbelegeme, hvorved de klæber sig fast på insekternes hoved. Da der ikke er noget
nektar hos planten, flyver insekterne videre til en anden plante for af søge efter nektar. I mellemtiden
bøjer støvkøllernes stilke sig fremad, så støvkøllerne passer til støvfanget i den næste plantes
blomster. Humlebier der søger efter nektar i blomsterne, vil hurtig forlade dem igen for at flyve videre
til en anden plante. Når de er blevet snydt nogle gange, har de lært at der ikke er noget at hente i
blomsterne, og ignorerer derefter gøgeurterne.
Måske tiltrækkes insekterne af et sukkerholdigt
klæbestof på støvfanget som de spiser.

Blomstring:
Fra slutningen af juni til ind i juli, ca. 2 uger senere end Kødfarvet Gøgeurt.

Biotop:
Den vokser i fugtige klitlavninger med indhold af kalkskaller.

Status:
Den danske Rødliste, moderat truet (EN), Henrik Ærenlund Pedersen. Fredet i Danmark
.

Trusler:
Der synes ikke at være noget der truer Klit-Gøgeurt

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden