Flade Sø, 20. juni 2004
Ørum Sø, 19. juni 2006

Finprikket Gøgeurt
Dactylorhiza incarnata (Linné) Soó var.
hyphaematodes
(Neum.) B. Løjtnant 1978

Videnskabelige navne:
Dactylorhiza incarnata
(L.) Soó
Dactylorchis incarnata (L.) Verm.
Orchis latifolia
L. Sensu Pugsley
Orchis strictifolia
Opiz
Orchis impudica
Crantz
Orchis haematodes
Rchb.
Orchis angustifolia
auct.
Orchis mixta
Orchis incarnata
L.

Dansk navne:
Finprikket Gøgeurt
Kødfarvet Gøgeurt 1851
Kødfarvet Horndrager
1793

Ovesø, 17. juni 2006

Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt
fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski
kaldte i 1937 den nye slægt for Dactylorhiza,
og senere i 1947 fik slægten nyt navn af
Vermeulen til Dactylorchis. Men da det er det
ældste navn der har prioritet, skal slægten
kaldes for Dactylorhiza. De forskellige taxa i
slægten Dactylorhiza kan være meget
vanskelige at skelne fra hinanden, da slægten er
meget variabel og de forskellige taxa let krydser
med hinanden. Hvis man kigger i de forskellige
botaniske litterære værker, vil man hurtig erfare
at botanikere, ikke er specielt enige, om rangen
af de forskellige taxa inden for denne slægt.


Denne type af Kødfarvet Gøgeurt har som regel
purpurfarvede blomster. På blomsternes læbe,
der er længere end bred, er der et tydeligt
sløjfemønster. Planten bliver fra 15 til 30 cm høj.
Den kendes fra
D. i. ssp. cruenta Blodplettet Gøgeurt på at
løvbladene har små pletter på begge sider, og at
pletterne tiltager især mod spidsen, de er dog
svagere på undersiden. Løvbladene er linie- til
lancetformede og bredest ved basis.

Biologi:
S
lægten Dactylorhiza formerer sig næsten
udelukkende ved insektbestøvning.
Hovedbestøveren synes at være uerfarne
humlebier, men også biller og fluer kan bestøve
Finprikket Gøgeurt. Når insekterne søger efter
nektar i blomstens nektarløse spore, kommer de i
kontakt med støvkøllernes klæbelegeme, hvorved
de klæber sig fast på insekternes hoved. Da der
ikke er noget nektar hos planten, flyver insekterne
videre til en anden plante for af søge efter nektar.
I mellemtiden bøjer støvkøllernes stilke sig
fremad, så støvkøllerne passer til støvfanget i den
næste plantes blomster. Humlebier der søger efter
nektar i blomsterne, vil hurtig forlade dem igen for
at flyve videre til en anden plante. Når de er blevet
snydt nogle gange, har de lært at der ikke er noget
at hente i blomsterne, og ignorerer derefter
gøgeurterne. Måske tiltrækkes insekterne af et
sukkerholdigt klæbestof på støvfanget som de
spiser
.

Biotop:
typen findes sammen med Kødfarvet Gøgeurt i
fugtige klitlavninger med indhold af kalkskaller
og
lysåbne kalkkær.

Blomstring:
Blomstringstidspunktet er i juni.

Status:
Fredet i Danmark.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften, som
f.eks. ophørt græsning, gødskning, afvanding,
opdyrkning og tilplantning. Den øgede mængde
næringsstoffer fra blandt andet landbruget og
især svineavlerne er også et problem, da det får
de næringskrævende planter til at trives. Dermed
overskygges de små lyskrævende planter, som
med tiden vil forsvinde.

Ovesø, 17. juni 2006
Til forsiden