Priklæbet Gøgeurt
Dactylorhiza majalis (Reichenbach) P.F. Hunt & V.S. Summerhayes subsp. praetermissa (Druce) D.M. Moore & Soó 1978

Etymologi:
Dactylorhiza: navnet består af to græske ord,

daktylos samt rhiza som betyder hhv. finger og rod.
Navnet hentyder til rodknoldens håndformede udseende.
praetermissa: betyder overset

Videnskabelige navne:

Orchis praetermissa
Druce
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó
Vestamager, 19. juni 2005

Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski kaldte i
1937 den nye slægt for Dactylorhiza, og senere i 1947 fik slægten nyt navn af Vermeulen til
Dactylorchis. Men da det er det ældste navn der har prioritet, skal slægten kaldes for Dactylorhiza.
De forskellige taxa i slægten Dactylorhiza kan være meget vanskelige at skelne fra hinanden, da
slægten er meget variabel og de forskellige taxa let krydser med hinanden. Hvis man kigger i de
forskellige botaniske litterære værker, vil man hurtig erfare at botanikere, ikke er specielt enige om
rangen af de forskellige taxa inden for denne slægt. Inden for arten Dactylorhiza majalis findes der i
Danmark foruden den ovennævnte taxon også 6 andre.

Priklæbet Gøgeurt er en af de få orkidéer i Danmark, som er i fremgang. I 1977 blev
Priklæbet Gøgeurt af Jens Christian Schou for først gang med sikkerhed fundet i Danmark, på en
eng i Himmerland. Siden den gang, er den fundet ca. 5 nye steder. De to sidst fundne lokaliteter er
på nyindvunden land.


Beskrivelse:
Priklæbet Gøgeurt er en temmelig stor og robust plante, som bliver mellem 25 og 70 cm
høj.
Der kommer fra 5 til 9 uplettede blade, som er lancetformede og bredest omkring midten.

Blomsterne er fra lys violette til purpurfarvede. Læben har prikker og eller sløjfemønster.

Biologi:
Slægten Dactylorhiza formerer sig næsten udelukkende ved insektbestøvning. Hovedbestøveren
synes at være uerfarne humlebier, men også biller og fluer kan bestøve Priklæbet Gøgeurt.
Når insekterne søger efter nektar i blomstens nektarløse spore, kommer de i kontakt med
støvkøllernes klæbelegeme, hvorved de klæber sig fast på insekternes hoved. Da der ikke er noget
nektar hos planten, flyver insekterne videre til en anden plante for af søge efter nektar. I mellemtiden
bøjer støvkøllernes stilke sig fremad, så støvkøllerne passer til støvfanget i den næste plantes
blomster. Humlebier der søger efter nektar i blomsterne, vil hurtig forlade dem igen for at flyve videre til en anden plante. Når de er blevet snydt nogle gange, har de lært at der ikke er noget at hente i blomsterne, og ignorerer derefter gøgeurterne.
Måske tiltrækkes insekterne af et sukkerholdigt klæbestof på støvfanget som de spiser.

Blomstring:
Priklæbet Gøgeurt blomstrer fra lidt ind i juni, til midt i juli.

Biotop:
Priklæbet Gøgeurt vokser i kær uden særligt kalkindhold.

Status:
Den danske Rødliste, moderat truet (EN). Fredet i Danmark.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften, som f.eks. ophørt græsning, gødskning, afvanding,
opdyrkning og tilplantning. Den øgede mængde næringsstoffer fra blandt andet landbruget og
især svineavlerne
er også et problem, da det får de næringskrævende planter til at trives.
Dermed overskygges de små
lyskrævende planter, som med tiden vil forsvinde.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden