Kær uden særligt kalkindhold

Før i tiden var de mange våde og fugtige områder græsningsarealer for
bøndernes husdyr. I dag er der ikke mange græssende husdyr tilbage i
engområdere, da de fleste er drænet og opdyrkede, eller er blevet til tilgroet
moser, andre er der stadigvæk græsning på, men arealerne er desværre
blevet ødelagt med gødning. Heldigvis er der stadigvæk enge der bliver
græsset, og som ikke har været gødsket.

Her kan man findes arterne: Ægbladet Fliglæbe, Kødfarvet Gøgeurt,
Priklæbet Gøgeurt, Maj-Gøgeurt, Baltisk-Gøgeurt og Plettet Gøgeurt.
Eskebjerg Vesterlyng, 15. juni 2003
Køge, 25. juni 2005
Farsø, 5. juni 1998
Til forsiden