Baltisk Gøgeurt
Dactylorhiza majalis (Reichenbach) P.F. Hunt &
V.S. Summerhayes
subsp. baltica (Klinge) E. Nelson 1976

Etymologi:
Dactylorhiza: navnet består af to græske

ord, daktylos samt rhiza som betyder hhv. finger og
rod. Navnet hentyder til rodknoldens håndformede
udseende. majalis: hentyder til at planten blomster i
maj måned. baltica: fra Baltikum.

Videnskabelige navne:
Orchis latifolia subsp. baltica
Klinge
Orchis longifolia Neumann
Dactylorhiza latifolia (Neumann) Averyanov
Dactylorhiza latifolia subsp. baltica (Klinge) Soó
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova ex Aver
Dactylorhiza praetermissa var. junialis
Dactylorhiza praetermissa f. pardalina

Dansk navne:
Baltisk Gøgeurt
Ringplettet Gøgeurt
Køge, 15. juni 1997

Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski kaldte i
1937 den nye slægt for Dactylorhiza, og senere i 1947 fik slægten nyt navn af Vermeulen til
Dactylorchis. Men da det er det ældste navn der har prioritet, skal slægten kaldes for Dactylorhiza.
De forskellige taxa i slægten Dactylorhiza kan være meget vanskelige at skelne fra hinanden, da
slægten er meget variabel og de forskellige taxa let krydser med hinanden. Hvis man kigger i de
forskellige botaniske litterære værker, vil man hurtig erfare at botanikere, ikke er specielt enige om
rangen af de forskellige taxa inden for denne slægt. Inden for arten Dactylorhiza majalis findes der i Danmark foruden den ovennævnte taxon også 6 andre.

Baltisk Gøgeurt er en ny underart i Danmark, som blev fundet i 1996 ved Køge og i 2001 nær ved
Tryggevælde Å.


Beskrivelse:
Baltisk Gøgeurt er en robust plante som bliver fra 20 til 60 cm høj. Der kommer fra 6 til 9 gulgrønne
blade, som har ringformede pletter kun på oversiden. Støttebladene har enkelte pletter især langs
randen. Blomsternes farve er lys purpur med mørk purpurfarvede slynger og prikker.


Biologi:
Slægten Dactylorhiza formerer sig næsten udelukkende ved insektbestøvning. Hovedbestøveren
synes at være uerfarne humlebier, men også biller og fluer kan bestøve Baltisk Gøgeurt.
Når insekterne søger efter nektar i blomstens nektarløse spore, kommer de i kontakt med
støvkøllernes klæbelegeme, hvorved de klæber sig fast på insekternes hoved. Da der ikke er noget
nektar hos planten, flyver insekterne videre til en anden plante for af søge efter nektar. I mellemtiden
bøjer støvkøllernes stilke sig fremad, så støvkøllerne passer til støvfanget i den næste plantes
blomster. Humlebier der søger efter nektar i blomsterne, vil hurtig forlade dem igen for at flyve videre
til en anden plante. Når de er blevet snydt nogle gange, har de lært at der ikke er noget at hente i
blomsterne, og ignorerer derefter gøgeurterne.
Måske tiltrækkes insekterne af et sukkerholdigt
klæbestof på støvfanget som de spiser.

Blomstring:
Den blomstrer fra midt i juni til midt i juli


Biotop:
Baltisk Gøgeurt vokser i kær uden særligt kalkindhold.

Status:
Den danske Rødliste, vurdering ikke mulig (NA). Fredet i Danmark.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften, som f.eks. ophørt græsning, gødskning,
afvanding,
opdyrkning og tilplantning. Den øgede mængde næringsstoffer fra blandt andet landbruget
og især svineavlerne
er også et problem, da det får de næringskrævende planter til at trives. Dermed
overskygges de små
lyskrævende planter, som med tiden vil forsvinde.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden