Ægbladet Fliglæbe
Neottia ovata (Linné) 2006

Etymologi:
Neottia: rede; hentyder til rodens redelignende
udseende.
ovata: hentyder til bladets form.

Videnskabelige navne:
Ophrys ovata L.
Epipactis ovata
(L.) Crantz.

Danske navne:
Æg-Fliglæbe 1922
Ægbladet Listera 1851
Tobladet Fliglæbe 1796
Ægbladet Fliglæbe
1793
Tveblad 1759
Toblad ca. 1700
Stor Toblad 1688

Jydelejet, 19. juni 1994

Efter at have undersøgt planterne ved hjælp af dets DNA i 2006, blev alle arterne i slægten Listera
flyttet til Neottia. Slægten Listera udgår herefter helt.

En uanselig grønlig plante, der let forsvinder i den øvrige vegetation. Ægbladet Fliglæbe får to store
modsatstillede ægformede stængelblade. Hele planten bliver fra 25 til 50 (75) cm høj, og får mellem
20 og 80
svagt duftende blomster, som er samlet i en klase. Da Ægbladet Fliglæbe spreder sig ved
vegetativ formering, ses den ofte i store tætte bestande.

Biologi:
Blomsterne hos Ægbladet Fliglæbe bestøves af mange forskellige insekter, f.eks. fluer, biller,
gedehamse og snyltehvepse. Insekterne lokkes af den svagt duftende nektar, som udskilles i en lille
fordybning i den øverste del af læben, herfra løber det ned i en kløft midt på læben. Bestøvningen
foregår ved at insekterne lander på den nedre del af læben, her suger de nektar langs med kløften.
Til sidst når insekterne op til griffelstøtten, og her får de sig en overraskelse, i samme øjeblik
de rammer næbet (rostellum) "eksploderer" det, herved får insekterne klæbestof med støvkøllerne
på sig. Eksplosionen er ganske vist meget svag, men nok til at insekterne flyver væk fra blomsten.
Insekterne bliver dog ikke mere bange end at de flyver til en ny blomst, hvor det naturligvis også
kommer i kontakt med et støvfang.


Blomstring:
Ægbladet Fliglæbe kan man finde i blomst, fra maj til juni.

Biotop:
Den findes i lysåbne løvskove, især i fugtige askeskove med en næringsrig bund,
kalkrige overdrev med spredte træer og buske, desuden findes den i kær uden særligt kalkindhold
og tilgroede moser.


Status:
Den danske Rødliste, ikke truet (LC). Fredet i Danmark
.

Trusler:
Ægbladet Fliglæbe lider lidt under afvanding af skovmoser, og ændring af skovdriften til
nåleskov.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden