Tilgroede moser

Før i tiden var de mange våde og fugtige områder græsningsarealer for
bøndernes husdyr. I dag er der ikke mange græssende husdyr tilbage i
engområdere, da de fleste er drænet og opdyrkede, eller er blevet til tilgroet
moser. Mange af engene og moserne er i dag groet til med birk, el, pil, elm
og ask.

Her er det muligt enkelde steder at se følgende arter:
Ægbladet Fliglæbe, Hjertebladet Fliglæbe og Almindelig Koralrod.
Ulvshale, 2. juni 1996
Råbjerg Mile, 6. juni 1998
Gentofte Sø, 27. maj 1998
Til forsiden