Hjertebladet Fliglæbe
Neottia cordata (Linné) 2006.

Etymologi:
Neottia: rede; hentyder til rodens redelignende
udseende.
cordata: hentyder til de hjerteformede blade.

Videnskabelig navn:
Lister cordata
1813
Ophrys cordata

Danske navne:
Hjerte-Fliglæbe
1922
Hjertebladet Listera
1851
Hjertebladet Fliglæbe 1793
Toblad 1775

Svinkløv Klitplantage, 20. juni 1998

Efter at have undersøgt planterne ved hjælp af dets DNA i 2006, blev alle arterne i slægten Listera
flyttet til Neottia. Slægten Listera udgår herefter helt.


Hjertebladet Fliglæbe er sandsynligvis en art, der er nyindvandret til Danmark.
Det første fund af denne art blev gjort i Frederiksberg Have, af Martin Vahl i slutningen af

1700-tallet. Hjertebladet Fliglæbe er muligvis indvandret til Danmark med udenlandske nåletræer, da
man begyndte nåletræsbeplantningerne i 1700-tallet.

Beskrivelse:
Hjertebladet Fliglæbe er en ganske lille, spinkel og uanselig plante, med to hjerteformede
modsatstillede blade med bølget rand. Hele planten bliver kun fra 5 til 20 cm høj.
Den får
mellem 6 og 20 små blomster. Blomsterne er normalt rødbrune, men kan også være grønne.

Biologi:
Der vides ikke meget om bestøvningsforholdene hos Hjertebladet Fliglæbe, men der er dog

set små fluer (Diptera) og snyltehvepse (Hymenoptera) som besøger blomsterne.

Blomstring:
Hjertebladet Fliglæbe blomstrer fra maj til juni.

Biotop:
Hjertebladet Fliglæbe vokser på ret forskellige steder, ofte i fugtig mos, f.eks. i
gamle lysåbne nåleskove og tilgroede moser
.

Status:
Den danske Rødliste, ikke truet (LC). Fredet i Danmark
.

Trusler:
Der synes på nuværende tidspunkt, ikke at være noget der truer Hjertebladet Fliglæbe.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden