Maj-Gøgeurt
Dactylorhiza majalis subsp. majalis (Reichenbach) P.F.
Hunt & V.S. Summerhayes 1965

Etymologi:
Dactylorhiza: navnet består af to græske ord,
daktylos
samt rhiza som betyder hhv. finger og rod.
Navnet hentyder til rodknoldens håndformede udseende. majalis: hentyder til at planten blomster i maj måned.

Videnskabelige navne:
Dactylorhiza majlis var. occidentalis
Dactylorhiza latifolia
(L.) Soó
Dactylorchis majalis
(Rchb.) Verm.
Orchis latifolius
L.
Orchis impudica
Orchis incarnata
subsp. majalis
Orchis majalis
Rchb.

Danske navne:
Maj-Gøgeurt
1851
Eng-Gøgeurt
1860
Bredbladet Kukkerurt
1796
Bredbladet Horndrager
1793
Ulvshale, 20. maj 1991

Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski kaldte i
1937 den nye slægt for Dactylorhiza, og senere i 1947 fik slægten nyt navn af Vermeulen til
Dactylorchis. Men da det er det ældste navn der har prioritet, skal slægten kaldes for Dactylorhiza.
De forskellige taxa i slægten Dactylorhiza kan være meget vanskelige at skelne fra hinanden, da
slægten er meget variabel og de forskellige taxa let krydser med hinanden. Hvis man kigger i de
forskellige botaniske litterære værker, vil man hurtig erfare at botanikere, ikke er specielt enige om
rangen af de forskellige taxa inden for denne slægt. Inden for arten Dactylorhiza majalis findes der i Danmark foruden den ovennævnte taxon også 6 andre.

Beskrivelse:
Maj-Gøgeurt er en robust plante, som bliver fra 15 til 40 cm høj. Bladene som er ret brede og
bredest ved midten, har ofte kraftige pletter på oversiden, men den optræder også helt uden pletter.
Den får op til 50 purpur til lys purpurfarvede blomster, også helt hvide blomster optræder, men kun
sjælden. Blomsternes læbe er bredere end lang, og har et tydeligt sløjfemønster.

Biologi:
Slægten Dactylorhiza formerer sig næsten udelukkende ved insektbestøvning. Hovedbestøveren
synes at være uerfarne humlebier, men også biller og fluer kan bestøve Maj-Gøgeurt.
Når insekterne søger efter nektar i blomstens nektarløse spore, kommer de i kontakt med
støvkøllernes klæbelegeme, hvorved de klæber sig fast på insekternes hoved. Da der ikke er noget
nektar hos planten, flyver insekterne videre til en anden plante for af søge efter nektar. I mellemtiden
bøjer støvkøllernes stilke sig fremad, så støvkøllerne passer til støvfanget i den næste plantes
blomster. Humlebier der søger efter nektar i blomsterne, vil hurtig forlade dem igen for at flyve videre
til en anden plante. Når de er blevet snydt nogle gange, har de lært at der ikke er noget at hente i
blomsterne, og ignorerer derefter gøgeurterne.
Måske tiltrækkes insekterne af et sukkerholdigt
klæbestof på støvfanget som de spiser.

Blomstring:
Den blomstrer fra midten af maj til midt i juni

Biotop:
Maj-Gøgeurt vokser i lysåbne kalkkær, fugtige klitlavninger med et stort indhold af kalkskaller,
kær uden særligt kalkindhold,
strandeng med kalkrig grundvand mellem klipper og
strandenge med kalkrig grundvand mellem klipper.

Status:
Den danske Rødliste, ikke truet (LC). Fredet i Danmark.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften, som f.eks. ophørt græsning, gødskning, afvanding,
opdyrkning og tilplantning. Den øgede mængde næringsstoffer fra blandt andet landbruget og især
svineavlerne
er også et problem, da det får de næringskrævende planter til at trives. Dermed
overskygges de små
lyskrævende planter, som med tiden vil forsvinde.

______________________________________________________________________________________________
Maj-Gøgeurt
Dactylorhiza majalis var. majalis
______________________________________________________________________________________________
Priklæbet Gøgeurt
Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa


Baltisk Gøgeurt
Dactylorhiza majalis subsp. baltica


Purpur-Gøgeurt
Dactylorhiza majalis subsp. purpurella var. purpurella


Vendsyssel-Gøgeurt
Dactylorhiza majalis subsp. purpurella var. majaliformis


Mos-Gøgeurt
Dactylorhiza majalis subsp. sphagnicola


Thy-Gøgeurt
Dactylorhiza majalis subsp. calcifugiens

Til forsiden