Thy-Gøgeurt
Dactylorhiza majalis
(Reichenbach) P.F. Hunt &
V.S. Summerhayes
subsp. calcifugiens H.Æ. Pedersen 2004

Etymologi:
Dactylorhiza: navnet består af to græske
ord, daktylos
samt rhiza som betyder hhv. finger og
rod. Navnet
hentyder til rodknoldens håndformede
udseende.
calcifugiens: betyder kalkskyende.

Glæde, 6. juni 1999

Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski kaldte i
1937 den nye slægt for Dactylorhiza, og senere i 1947 fik slægten nyt navn af Vermeulen til
Dactylorchis. Men da det er det ældste navn der har prioritet, skal slægten kaldes for Dactylorhiza.
De forskellige taxa i slægten Dactylorhiza kan være meget vanskelige at skelne fra hinanden, da
slægten er meget variabel og de forskellige taxa let krydser med hinanden. Hvis man kigger i de
forskellige botaniske litterære værker, vil man hurtig erfare at botanikere, ikke er specielt enige om
rangen af de forskellige taxa inden for denne slægt. Inden for arten Dactylorhiza majalis findes der i Danmark foruden den ovennævnte taxon også 6 andre.


I Thy har der siden midten af 1960'erne spøgt nogle hvidblomstrende gøgeurter, som har været
henført til forskellige arter af Dactylorhiza. Cirka 40 år senere blev planterne grundig undersøgt,
og det viste at der var tale om Dactylorhiza majalis i bred forstand, dog uden at de kunne henføres til
andre eksisterende taxa. Planterne som kun findes i et lille område i Danmark (endemisk), blev
beskrevet som en ny underart af Maj-Gøgeurt i 2004. De specielle planter kaldes for Thy-Gøgeurt,
der bortset fra farven på blomsterne og bladstillingen ligner Mos-Gøgeurt.


Beskrivelse:
Thy-Gøgeurt bliver mellem 15 til 40 cm høj, og får fra 4 til 8 grønne løvblade som er
bredest på
midten. Akset er ret kort og ægformet til cylindrisk, med hvide til hvidgule blomster.

Biologi:
Slægten Dactylorhiza formerer sig næsten udelukkende ved insektbestøvning. Hovedbestøveren
synes at være uerfarne humlebier, men også biller og fluer kan bestøve Thy-Gøgeurt.
Når insekterne søger efter nektar i blomstens nektarløse spore, kommer de i kontakt med
støvkøllernes klæbelegeme, hvorved de klæber sig fast på insekternes hoved. Da der ikke er noget
nektar hos planten, flyver insekterne videre til en anden plante for af søge efter nektar. I mellemtiden
bøjer støvkøllernes stilke sig fremad, så støvkøllerne passer til støvfanget i den næste plantes
blomster. Humlebier der søger efter nektar i blomsterne, vil hurtig forlade dem igen for at flyve videre
til en anden plante. Når de er blevet snydt nogle gange, har de lært at der ikke er noget at hente i
blomsterne, og ignorerer derefter gøgeurterne.
Måske tiltrækkes insekterne af et sukkerholdigt
klæbestof på støvfanget som de spiser.

Blomstring:
Blomstringstidspunktet hos Thy-Gøgeurt falder fra anden halvdel af juni, til ind i juli.

Biotop:
Thy-Gøgeurt er en af de få danske orkidéer som vokser i fugtige, sure og næringsfattige klitlavninger.

Status:
Den danske Rødliste. (Næsten truet (NT), H. Æ. Pedersen 2004). Fredet i Danmark.

Trusler:
Den øgede mængde kvælstof i luften, især fra landbruget et problem, da det får de
næringskrævende
planter til at trives. Dermed overskygges de lyskrævende planter, som med tiden vil forsvinde.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden