Mos-Gøgeurt
Dactylorhiza majalis (Reichenbach) P.F. Hunt &
V.S.
Summerhayes subsp. sphagnicola (Höppner)
H.Æ. Pedersen & Hedrén 2004


Etymologi:
Dactylorhiza: navnet består af to græske
ord, daktylos
samt rhiza som betyder hhv. finger og
rod. Navnet
hentyder til rodknoldens håndformede
udseende.
sphagnicola: voksende i sphagnum
(tørvemos).

Videnskabelige navne:
Orchis sphagnicola
Höppner
Dactylorhiza incarnata ssp. sphagnicola (Höppner) Soó.
Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Soó.
Padborg, 23. juni 2001

Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski kaldte i
1937 den nye slægt for Dactylorhiza, og senere i 1947 fik slægten nyt navn af Vermeulen til
Dactylorchis. Men da det er det ældste navn der har prioritet, skal slægten kaldes for Dactylorhiza.
De forskellige taxa i slægten Dactylorhiza kan være meget vanskelige at skelne fra hinanden, da
slægten er meget variabel og de forskellige taxa let krydser med hinanden. Hvis man kigger i de
forskellige botaniske litterære værker, vil man hurtig erfare at botanikere, ikke er specielt enige om
rangen af de forskellige taxa inden for denne slægt. Inden for arten Dactylorhiza majalis findes der
i Danmark foruden den ovennævnte taxon også 6 andre. Det var først i år 2002, at Mos-Gøgeurt blev
annerkendt som voksende i Danmark.
På Læsø har der længe været nogle omdiskuterede planter,
som ikke rigtig har passet ind. Disse planter skal nu også henføres til Mos-Gøgeurt.


Beskrivelse:
Mos-Gøgeurt bliver 15 til 50 cm høj, og får fra 4 til 8 grønne løvblade som er bredest
på midten.
Akset er ret kort og ægformet til cylindrisk. Blomsterne er lys
purpur til lys violet med purpurfarvede
prikker og sløjnemønstre.

Biologi:
Slægten Dactylorhiza formerer sig næsten udelukkende ved insektbestøvning. Hovedbestøveren
synes at være uerfarne humlebier, men også biller og fluer kan bestøve Mos-Gøgeurt.
Når insekterne søger efter nektar i blomstens nektarløse spore, kommer de i kontakt med
støvkøllernes klæbelegeme, hvorved de klæber sig fast på insekternes hoved. Da der ikke er noget
nektar hos planten, flyver insekterne videre til en anden plante for af søge efter nektar. I mellemtiden
bøjer støvkøllernes stilke sig fremad, så støvkøllerne passer til støvfanget i den næste plantes
blomster. Humlebier der søger efter nektar i blomsterne, vil hurtig forlade dem igen for at flyve videre til en anden plante. Når de er blevet snydt nogle gange, har de lært at der ikke er noget at hente i blomsterne, og ignorerer derefter gøgeurterne.
Måske tiltrækkes insekterne af et sukkerholdigt klæbestof på støvfanget som de spiser.

Blomstring:
Blomstringstidspunktet hos Mos-Gøgeurt falder fra anden halvdel af juni, til ind i juli.

Biotop:
Mos-Gøgeurt er en af de få danske orkidéer som vokser i fugtige, sure og næringsfattige klitlavninger
og sure samt næringsfattige moser med hængesæk

Status:
Den danske Rødliste, vurdering ikke mulig (NA). (Kritisk truet (CR), H. Æ. Pedersen 2004).
Fredet i Danmark
.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften, som f.eks. ophørt græsning, gødskning,
afvanding,
opdyrkning og tilplantning. Den øgede mængde næringsstoffer fra blandt andet landbruget
og især svineavlerne
er også et problem, da det får de næringskrævende planter til at trives.
Dermed overskygges de små
lyskrævende planter, som med tiden vil forsvinde.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden