Langakset Trådspore
Gymnadenia conopsea subsp. conopsea
(Linné) R. Brown 1813

Etymologi:
Gymnadenia: består af to græske ord,
gymnos som
betyder nøgen, og aden som er kirtel;
ordene
hentyder til at polliniernes klæbeskiver ikke er

dækket af en pung. conopsea: består af to ord
konops myg el. flue
hentyder til blomstens lighed med
et insekt.

Videnskabelige navne:
Gymnadenia pallidiflora
Orchis conopsea
Habenaria conopsea
Gymnadenia conopsea bicolor

Danske navne:
Lang Trådspore 1922
Langakset Gøgeurt 1860
Langakset Trådspore 1851
Langsporet Kukkerurt 1796
Langakset Horndrager 1793
Guds Hånd med lange rødagtige Blomster 1688

Lille Rørbæk, 9. juni 2000

Langakset Trådspore bliver fra 15 til 40 cm høj, og får mellem 5 og 10 blade. Der kommer fra 15 til
60 rosa blomster.
Gymnadenia conopsea findes i Danmark som to underarter,
Gymnadenia conopsea subsp. conopsea
Langakset Trådspore og
Gymnadenia conopsea subsp. densiflora Tætblomstret Trådspore. De to
underarter kan være svære
at
skelne fra hinanden, men Langakset Trådspore kan kendes ved at blomstringstidspunktet er ca. en
måned tidligere end Tætblomstret Trådspore. Desuden er Langakset Trådspore mindre, og har færre
blomster samt smallere blade.

Biologi:
Langakset Trådspore bestøves af både dag- og nat sommerfugle, som lokkes af de
velduftende
blomster, der dufter kraftigst om aftenen. Når sommerfuglene suger nektar fra den lange
spore, vil
sommerfuglenes snabel
komme i berøring med støvkøllernes klæbelegeme, hvorved de sætter sig på
snablen. Støvkøllerne vil
derefter krumme fremad, så de passer til støvfanget hos de næste blomster.

Blomstring:
Langakset Trådspore blomstrer i juni.

Biotop:
Langakset Trådspore er i Danmark knyttet til lysåbne kalkkær (ekstremrigkær).

Status:
Den danske Rødliste, kritisk truet (CR). Fredet i Danmark
.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften, f.eks. ophørt græsning, gødskning, afvanding,
opdyrkning
og tilplantning. Den øgede mængde næringsstoffer fra blandt andet landbruget og især svineavlerne er
også et
problem, da det får de næringskrævende planter til at trives. Dermed overskygges de små
lyskrævende planter, som med tiden vil forsvinde.

______________________________________________________________________________________________
Langakset Trådspore
Gymnadenia conopsea subsp. conopsea
______________________________________________________________________________________________
Til forsiden Tætblomstret Trådspore
Gymnadenia conopsea subsp. densiflora