Tætblomstret Trådspore
Gymnadenia conopsea (Linné) R.Brown subsp. densiflora
(Wahlenb.) Aver. 2000

Etymologi:
Gymnadenia: består af to græske ord, gymnos som betyder nøgen, og aden som er kirtel; ordene hentyder til at polliniernes klæbeskiver ikke er dækket af en pung. conopsea: består af to ord konops myg el. flue hentyder til blomstens lighed med et insekt. densiflora: dens tæt flora blomst.

Videnskabelige navne:
Gymnadenia conopsea pallidiflora
Gymnadenia conopsea
var. densiflora
Orchis conopsea
Habenaria conopsea
Gymnadenia conopsea bicolor

Danske navne:

Lang Trådspore 1922
Langakset Gøgeurt 1860
Langakset Trådspore 1851
Langsporet Kukkerurt 1796
Langakset Horndrager 1793
Guds Hånd med lange rødagtige Blomster 1688
Tuse Næs, 4. juli 1992

Tætblomstret Trådspore er en imponerende plante, som står og strækker sine lysende lyserøde
blomsteraks op over engvegetationen, og trækker forskellige sommerfugle til med sine velduftende
blomster. Tætblomstret Trådspore bliver fra 20 til 70 cm høj, og der kommer mellem 5 og 10 blade.
Den får fra 30 til
over 100 rosa blomster. Gymnadenia conopsea findes i Danmark som to underarter,
Gymnadenia conopsea subsp. conopsea Langakset Trådspore og
Gymnadenia conopsea subsp. densiflora Tætblomstret Trådspore. De to
underarter kan være svære
at skelne fra hinanden, men Tætblomstret Trådspore kan kendes ved at blomstringstidspunktet, er
ca. en måned senere end Langakset Trådspore. Desuden er Tætblomstret Trådspore almindeligvis
større, og har
flere blomster samt bredere blade.

Biologi:
Tætblomstret Trådspore bestøves af både dag- og nat sommerfugle, som lokkes af de
velduftende
blomster, der dufter kraftigst om aftenen. Når sommerfuglene suger nektar fra den lange
spore, vil
sommerfuglenes snabel
komme i berøring med støvkøllernes klæbelegeme, hvorved de sætter sig på
snablen. Støvkøllerne vil
derefter krumme fremad, så de passer til støvfanget hos de næste blomster.

Blomstring:
Tætblomstret Trådspore kan man se i blomst, fra midten af juli til starten af august.

Biotop:
Tætblomstret Trådspore er i Danmark knyttet til lysåbne kalkkær (ekstremrigkær).

Status:
Den danske Rødliste, moderat truet (EN)
. Fredet i Danmark.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften, f.eks. ophørt græsning, gødskning, afvanding,
opdyrkning
og tilplantning. Den øgede mængde næringsstoffer fra blandt andet landbruget og især svineavlerne er
også et
problem, da det får de næringskrævende planter til at trives. Dermed overskygges de små
lyskrævende planter, som med tiden vil forsvinde.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden