Pukkellæbe
Herminium monorchis (Linné) R. Brown 1813

Etymologi:
Herminium: af græsk hermis og inos: sengestolpe, hentyder til rodknoldenes form.
monorchis: de græske ord monos: en og orchis
testikel. Det danske navn sigter til en lille pukkel eller
grube ved læbens basis, hvor der udskilles nektar.

Danske navne:
Grøn Pukkellæbe 1859
Enknoldet Pukkellæbe
1851
Pukkellæbe
1838
Enknoldet Fliglæbe
1796
Etløg-Fliglæbe
1793
Sygsknop 1804
Horningsurt 1796
Anmod 1769
Høringsurt
ca. 1700
Hørningsurt
1688
Liden vellugtende Gøgeurt
1688
Ennosse
1648
Sygsknap
1648
Sygsurt 1648
Lugtende Desmer-Gøgeurt
1648
Præstepintel
Tryggevælde Ådal, 2. juli 1997

Pukkellæbe er en af de orkidéer der er gået meget stærkt tilbage i Danmark. Den er kendt fra over 110
lokaliteter, men findes i dag kun på 16. Den stærke tilbagegang skyldes først og fremmest ophørt
græsning, som bevirker at engene og moserne gror til med høje urter. Pukkellæbe som kræver meget
lys bliver herved overskygget, og vil med tiden forsvinder.
Nogle enge er blevet gødsket hvorved
mange af de specielle planter som ikke tåler gødning herunder Pukkellæbe er
forsvundet. Dræning og
opdyrkning er også en årsag til dens tilbagegang.

Beskrivelse:
Pukkellæbe er en lille plante, der bliver mellem 5 og 25 cm høj. Den får to
modsatstillede
lancetformede grundblade, og 1 til 2 stængelblade. Pukkellæbe får små gullige
blomster, der sidder i
en langstrakt klase, og dufter behagelig af honning. Blomsternes læbe er tredelt og
uden spore, men
den har en pukkel eller grube ved basis, hvor der udskilles nektar.

Biologi:
Planten formerer sig ved blandt andet insektbestøvning. Det er små insekter som snyltehvepse, biller
og fluer der bestøver Pukkellæbe. Når insekterne kravler ind i en blomst for at søge efter nektar,
kommer deres ben i berøring med støvkøllernes klæbelegeme. Når insekterne så bakker ud igen,
sidder støvkøllerne fast på benene, hvorefter de er klar til at bestøve de næste blomster de kommer til.
Den formerer sig også i stor grad ved vegetativ formering, ved at danner vandrette udløbere som
bliver til små nye planter.


Blomstring:
Pukkellæbe blomstrer i slutningen af juni til midten af juli

Biotop:
Den vokser i lysåbne kalkkær og fugtige klitlavninger med et stort indhold af kalkskaller.
Den ene bestand i Nordjylland, er særlig ved at stå i kalkblandet sand med et tynd lag mos, i en
vedplantebevoksning af nåletræer.

Status:
Den danske Rødliste, moderat truet (EN). Fredet i Danmark
.
Pukkellæbe er s
jælden men ikke truet eller sårbar i øjeblikket, men den kan komme i farezonen.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften, f.eks. ophørt græsning, gødskning, afvanding, opdyrkning
og tilplantning. Den øgede mængde næringsstoffer fra blandt andet landbruget og især svineavlerne er
også et problem, da det får de næringskrævende planter til at trives. Dermed overskygges de små
lyskrævende planter, som med tiden vil forsvinde.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden