Mygblomst
Liparis loeselii (Linné) L.M.C. Richard 1817

Etymologi:

Liparis: hentyder til bladenes glinsende udseende.
loeselii: opkaldt efter den tyske læge og professor

Johann Loesel, som levede fra 1607 til 1657.

Videnskabelige navne:
Ophrys Loeselii
L.
Ophrys paludosa
F.D.
Ophrys liliifolia
Sturmia Loeselii
Rich.
Malaxis Loeselii
(L.) Swartz

Danske navne:
Trekantet Mygblomst 1851
Mygblomst
1851
Trekantet Hjertelæbe 1821
Løsels Kløftlæbe
1804
Trekantet Fliglæbe
1796
Løsels Fliglæbe
1793

Saltbæk Vig, 26. juni 2005

Mygblomst er siden 1800'tallet registreret på 105 lokaliteter, med de fleste på Sjælland. I dag findes der næppe flere end 11 lokaliteter tilbage i Danmark.

Beskrivelse:
Den måde Mygblomst vokser på, ligner meget de epifytiske orkidéer. Den har to
stængelknolde
(pseudobulber), hvoraf den ene ofte har raster af sidste års blomsterbærende stængel siddende.
Første år: Når bladene og stængelen visner hen på sensommeren, er det eneste der lever videre
stængelknolden og en lille foryngelsesknold. De to knolde overvintrer, beskyttet af de visne blades
bladskeder til næste sommer.
Andet år: Den overvintrende stængelknold givet i løbet af foråret næring til den lille nye
foryngelsesknold som i juni bliver til en stor stængelknold, hvorfra der kommer blade og en
blomsterbærende klase. Indhyllet ved grunden af den nye plantes inderste (øverste blad) bladskede
kommer der i løbet af sommeren en ny foryngelsesknold, hvorefter det gentager sig (første år).
Mygblomst er en lille gulgrøn plante, som bliver omkring 5 til 20 cm høj. Den får som regel 5 blade,
hvoraf de 2 øverste er store,
oprette og omkranser stænglen. Den får fra 2 til 10 gulgrønne blomster.
Hos Liparis kan blomsterstilkene i samme klase være mere eller mindre drejet.
Blomsterne er oftest opadvendte.

Biologi:
Bestøvningsforholdene er ikke helt afklaret. Den er for det meste selvbestøvende, men myg kan også
have en betydning. Den formere sig også vegetativt.

Blomstring:
Mygblomst er i blomst fra juni til ind i juli.

Biotop:
Mygblomst er en lyskrævende plante som vokser i lysåben kalkkær,
og fugtig klitlavning med et stort indhold af kalkskaller.

Status:
Den danske Rødliste, moderat truet (EN). Fredet i Danmark
.
Mygblomst er den ene af to orkidéarter vi har et særligt nationalt ansvar overfor.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften som f.eks. ophørt græsning, gødskning, afvanding,
opdyrkning
og tilplantning. Den øgede mængde næringsstoffer i luften fra landbruget, og især
svineavlerne, er også et stort problem, da det får de næringskrævende planter til at trives. Når de
næringskrævende overskygger de lyskrævende planter, vil de med tiden blive ukonkurreret og
forsvinde.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden