Grønsværklitten

Grønsværklitten er en del af klitterne. Klitterne har aldrig været tæmmet af
mennesket og udgør derfor noget af det mest oprindelige og vilde natur der
findes i Danmark. Grønsværklitten udgør en grøn og blomsterrig oase bag den
hvide klit, og før den kalkfattige grå klit. Den mere eller mindre kalkrige
grønsværklit er mere stabil end den hvide klit, og har et sammenhængende
vegetationsdække af urter og græsser, blandet med en mosaik af f.eks. hvide klit,
grå klit og krat. Af de forskellige klittyper har grønsværklitten det største antal af
plantearter. Klittypen finder man bl.a. i det nordlige og vestlige Jylland, i
Nordsjælland samt på Bornholms sydkyst.¨

De arter man kan være heldig og finde, er: Hollandsk Hullæbe, Skagen Hullæbe
og i grønsværklitlavninger ses også Bakke-Gøgelilje.

Vindhvarre Mile, 18. juli 2002
Grønnestrand, 8. juni 2003
Tversted Klit, 7. august 1993
Til forsiden