Hylde-Gøgeurt
Dactylorhiza sambucina (Linné) Soó 1962

Etymologi:
Dactylorhiza: navnet består af to græske ord,
daktylos samt rhiza som betyder hhv. finger og rod.
Navnet hentyder til rodknoldens håndformede
udseende. sambucina: navnet kommer af Sambucus
som er det videnskabelige slægtsnavn for Hyld.
Navnet sigter til blomsternes svage duft af Hyld.

Videnskabelige navne:
Dactylorhiza latifolia (L.) Soó
Dactylorchis sambucina (L.) Verm.
Orchis latifolia
L. p.p.
Orchis sambucina
L.
Orchis lutea
Dulac.
Orchis mixta sambucina
(med gule blomster)
Orchis mixta incarnata
(med røde blomster)
Orchis incarnata

Danske navne:
Hylde-Gøgeurt
1888
Bredlæbet Gøgeurt
1851
Bredlæbet Horndrager
1806
Gulkronet Horndrager
1796
Gullæbet Kukkerurt
1796
Gullæbet Horndrager
1793

Læg mærke til bien der søger efter nektar. Bjergene, 20. maj 1995

At komme til et overdrev en lunt og solbeskinnet forårsdag, fyldt med røde og gule planter af
Hylde-Gøgeurt er en helt fantastisk oplevelse, desværre kan det kun opleves ganske få steder i
Danmark.

Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski kaldte i
1937 den nye slægt for Dactylorhiza, og senere i 1947 fik slægten nyt navn af Vermeulen til
Dactylorchis. Men da det er det ældste navn der har prioritet, skal slægten kaldes for Dactylorhiza.

Beskrivelse:
Hylde-Gøgeurt er særlig ved at den findes i to farver, hhv. rød og gul. I Danmark er det den røde
type der er mest hyppig. Hylde-Gøgeurt er en lav robust plante, der bliver fra 10 til 30 cm høj, og får
mellem 4 og 7 blade. Der kommer fra 10 til 50 blomster. De gule planter kendes ved at der er rødlige
pletter på læben. De røde blomster er gule ved læbens basis. Hylde-Gøgeurt kan også optræde i en
mellemform hvor de røde områder er lyserød til lys orange.


Biologi:
Slægten Dactylorhiza formerer sig næsten udelukkende ved insektbestøvning. Hovedbestøveren
synes at være uerfarne humlebier, men også biller og fluer kan bestøve Hylde-Gøgeurt.
Når insekterne søger efter nektar i blomstens nektarløse spore, kommer de i kontakt med
støvkøllernes klæbelegeme, hvorved de klæber sig fast på insekternes hoved. Da der ikke er noget
nektar hos planten, flyver insekterne videre til en anden plante for af søge efter nektar. I mellemtiden
bøjer støvkøllernes stilke sig fremad, så støvkøllerne passer til støvfanget i den næste plantes
blomster. Humlebier der søger efter nektar i blomsterne, vil hurtig forlade dem igen for at flyve videre til en anden plante. Når de er blevet snydt nogle gange, har de lært at der ikke er noget at hente i blomsterne, og ignorerer derefter gøgeurterne.
Måske tiltrækkes insekterne af et sukkerholdigt klæbestof på støvfanget som de spiser.

Blomstring:
Hylde-Gøgeurt kan ses blomstrende fra først i maj til slutningen af maj.

Biotop:
Den vokser på lysåbne overdrev med sur jordbund og i klippeløkker

Status:
Den danske Rødliste, sårbar (VU). Fredet i Danmark
.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften, som ophørt græsning, gødskning, og opdyrkning
af overdrev samt heder. Den øgede mængde
næringsstoffer fra blandt andet landbruget og især
svineavlerne, får biotoperne til at gro til med næringskrævende arter.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden