Løvskove på plastisk ler

Plastisk ler er en fællesbetegnelse for forskellige typer af ler, der stammer fra tertiærtiden. Leret har
det til fælles at det i tør tilstand er fast og hårdt, når det bliver vådt bliver det meget fedtet, og hvis
det bliver gennemblødt bliver det flydende. Da leret indeholder kalk, tiltrækker det en del
kalkelskende planter som bl.a. orkidéer. Skoven på sådanne steder forbliver delvis åben, da der
forgår en del bevægelse i leret. Skov på plastisk ler er ret sjælden i Danmark. De største lokaliteter
findes på Røsnæs og området omkring Fredericia.

Følgende arter kan traffes på biotopen:
Tætblomstret Hullæbe, Ægbladet Fliglæbe, Langsporet Gøgelilje, Skov-Gøgelilje og Stor Gøgeurt
Stenhus Vænge, 9. august 1997
Stagsrode Skov, 19. juni 2004
Stagsrode Skov, 19. juni 2004
Til forsiden