Stor Gøgeurt
Orchis purpurea Hudson 1762

Etymologi:
Orchis: græsk ord for testikel, henviser til rodknoldenes
form.
purpurea: navnet hentyder til blomsternes
purpurfarvede hjelm.

Videnskabelige navne:
Orchis maxima
K. Koch
Orchis moravica Jacquin
Orchis lokiana H. Baumann
Møns Klinteskov, 29. maj 1994

Stor Gøgeurt er en stor og kraftig plante, der bliver fra 25 til 60 cm høj. Den får mellem 3 og 8
skinnende grønne løvblade, der er oprette til udstående. De uplettede bladene er samlet i en roset.
Blomsterakset er først kegleformet, senere bliver det mere ægformet, og får fra 20 til 100 store
blomster.
Læbens farve er fra hvid til lyserød, med grupper af purpurrøde hår (ligner på afstand
pletter). Blosterbladene er
samlet i en hjelm, som er purpurbrun til brun.

Biologi:
Der vides ikke meget om bestøvningsforholdene hos Stor Gøgeurt, men den formerer sig
sandsynligvis udelukkende ved hjælp af insekter, da frugtsætningen som regel dårlig.

Blomstring:
Stor Gøgeurt blomstrer fra midten af maj, til et godt stykke ind i juni.

Biotop:
Den vokser i lysåbne løvskove, løvskove på plastisk ler
og
kalkrige overdrev med spredte træer og buske

Status:
Den danske Rødliste, næsten truet (NT). Fredet i Danmark
.

Trusler:
Den lider af ændringer i skovbrugsdriften, og lidt af fanatiske orkidésamlere der graver planterne op.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden