Salep-Gøgeurt
Anacamptis morio (Linné) R.M. Bateman, Pridgeon &
M.W. Chase 1997

Etymologi:
Anacamptis: kommer af det græske ord
anakampto som betyder opadbøjet, og hentyder til
de 2 opadbøjet volde på læbens grund, som kun
findes hos arten Anacamptis pyramidalis.
morio: klovn, nar og tåbe; navnet er fra renæssancen
og hentyder til de sammensluttede bægerblade som
kan minde om en narrehat.

Videnskabelige navne:
Orchis morio
L.

Danske navne:
Salep-Gøgeurt
1878
Grønstribet Gøgeurt
1851
Narrekappe
1838
Almindelig Horndrager
1804
Salep-Horndrager
1796
Almindelig Kukkerurt
1796
Hunde-Gøgeurt
1794
Hun-Narrenosse ca. 1700
Hun-Gøgeurt
1688
Eskebjerg Vesterlyng, 20. maj 1995

Først i 1990'erne da man kunne undersøge planterne ved at se på DNA, blev Salep-Gøgeurt samt nærtstående arter flytte fra slægten Orchis til Anacamptis.

Salep-Gøgeurt er en robust plante, der bliver fra 10 til 25 cm høj. Den får fra 5 til 10 blade, som er
samlet i en roset.
Bladene er fra oprette til udstående. Blomsterakset er cylindrisk og ret kort, med
6 til 20 store tætsiddende blomster, der er violette til purpurfarvede, i sjældne tilfælde kan den også
optræde med hvide blomster. Salep-Gøgeurt kendes på at sporen vender opad, og blosterbladene
har purpurfarvede til grønlige striber på begge sider, samt at de er samlet i en hjelm.


Biologi:
Salep-Gøgeurt formerer sig sandsynligvis udelukkende ved hjælp af insektbestøvning.
Når uerfarne bier og hvepse leder efter nektar i Salep-Gøgeurt's nektarløse blomster (der kan minde
om visse arter af læbeblomster og ærteblomster, som indeholder nektar), kommer de i kontakt med
støvkøllernes klæbelegeme, hvorved de klæber sig fast på insekternes hoved. Da der ikke er noget
nektar i blomsten, forlader de hurtig planten igen for at flyve til en anden plante. Hvis det også er en
Salep-Gøgeurt, vil insekterne igen søge efter nektar, og afsætter derved pollen på støvfanget.
Når insekterne er blevet snydt nogle gange hos Salep-Gøgeurt, springer de planterne over, da der
ikke er noget at spise i blomsterne.


Blomstring:
Salep-Gøgeurt blomstrer fra først i maj til midten af juni.

Biotop:
Den vokser på strandoverdrev og høje enge samt i klippeløkker.

Status:
Den danske Rødliste, ikke truet (LC).
Fredet i Danmark

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften som ophørt græsning, gødskning, samt
opdyrkning
af enge og overdrev. Sommerhusbebyggelse, campingpladser og rekreativ udnyttelse af
strandoverdrev samt enge, har sikkert også været årsag til at mange lokaliteter er forsvundet.
Den øgede mængde næringsstoffer som kommer med luften fra blandt andet bilisme landbruget, og
især svineavlerne, får biotoperne til at gro til med næringskrævende planter. Efter en årrække bliver
de små og lyskrævende planter udkonkurreret af de næringskrævende og høje planter.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden