Hvidgul Gøgeurt
Dactylorhiza incarnata (Linné) Soó subsp. ochroleuca
(Boll) P.F. Hunt & V.S. Summerhayes

Etymologi:
Dactylorhiza: navnet består af to græske
ord, daktylos samt rhiza som betyder hhv. finger og rod. Navnet hentyder til rodknoldens håndformede udseende. incarnata: kødfarvet sigter til blomsternes farve hos underarten incarnata. ochroleuca: hvidlig eller hvidgul hentyder til blomsternes farves.

Videnskabelige navne:
Dactylorchis incarnata ssp. ochroleuca
(Boll)Hesl.-Harr. f.
Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca (Boll) Hyl.
Dactylorhiza ochroleuca
(Boll) Holub
Dactylorchis incarnata var. ochroleuca
(Boll) Hyl.
Orchis incarnata var. ochroleuca
Boll
Orchis strictifolia var. straminea
Orchis mixta


Danske navne:
Hvidgul Gøgeurt
Kødfarvet Gøgeurt 1851
Kødfarvet Horndrager
1793

Tuse Næs, 4. juli 1999

Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski kaldte i
1937 den nye slægt for Dactylorhiza, og senere i 1947 fik slægten nyt navn af Vermeulen til
Dactylorchis. Men da det er det ældste navn der har prioritet, skal slægten kaldes for Dactylorhiza.
De forskellige taxa i slægten Dactylorhiza kan være meget vanskelige at skelne fra hinanden, da
slægten er meget variabel og de forskellige taxa let krydser med hinanden. Hvis man kigger i de
forskellige botaniske litterære værker, vil man hurtig erfare at botanikere, ikke er specielt enige om
rangen af de forskellige taxa inden for denne slægt.
Inden for arten Dactylorhiza incarnata findes
der
i Danmark ca. 8 taxa, hvoraf nogle kan være næsten umulig at kende fra hinanden. De danske
planter af ”Hvidgul Gøgeurt” er ret usikre, og skal måske henføres til
Dactylorhiza incarnata f. ochrantha.

Beskrivelse:
Hvidgul Gøgeurt er en robust plante der bliver fra 20 til 50 cm høj. De 4 til 6 uplettede løvblade er stift
oprette, og bredest ved basis og når ikke de nederste blomster i akset (en karakter der skiller den fra
Strågul Gøgeurt Dactylorhiza incarnata f. ochrantha). L
æben er tydelig tredelt, og er længere end bred. Blomsterne farve er hvidgul.

Biologi:
Slægten Dactylorhiza formerer sig næsten udelukkende ved insektbestøvning. Hovedbestøveren
synes at være uerfarne humlebier, men også biller og fluer kan bestøve Hvidgul Gøgeurt.
Når insekterne søger efter nektar i blomstens nektarløse spore, kommer de i kontakt med
støvkøllernes klæbelegeme, hvorved de klæber sig fast på insekternes hoved. Da der ikke er noget
nektar hos planten, flyver insekterne videre til en anden plante for af søge efter nektar. I mellemtiden
bøjer støvkøllernes stilke sig fremad, så støvkøllerne passer til støvfanget i den næste plantes
blomster. Humlebier der søger efter nektar i blomsterne, vil hurtig forlade dem igen for at flyve videre
til en anden plante. Når de er blevet snydt nogle gange, har de lært at der ikke er noget at hente i
blomsterne, og ignorerer derefter gøgeurterne.
Måske tiltrækkes insekterne af et sukkerholdigt
klæbestof på støvfanget som de spiser.

Blomstring:
Hvidgul Gøgeurt blomstrer fra midten af juni til ind i juli (lidt senere end Kødfarvet Gøgeurt).

Biotop:
Hvidgul Gøgeurt findes i lysåbne kalkkær (Ekstremrigkær).

Status:
Den danske Rødliste, moderat truet (EN). Fredet i Danmark
.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften, som f.eks. ophørt græsning, gødskning,
afvanding,
opdyrkning og tilplantning. Den øgede mængde næringsstoffer fra blandt andet landbruget
og især svineavlerne
er også et problem, da det får de næringskrævende planter til at trives. Dermed
overskygges de små
lyskrævende planter, som med tiden vil forsvinde.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden