Poselæbe
Dactylorhiza viridis
(Linné) R.M. Bateman, Pridgeon &
M.W. Chase 1997

Etymologi:
Dactylorhiza: navnet består af to græske ord,
daktylos samt rhiza som betyder hhv. finger og
rod. Navnet hentyder til rodknoldens håndformede
udseende. viridis: grønlig.

Videnskabelige navne:
Coeloglossum viride
(L.) Hartm.
Satyrium viride
Habenaria viridis
Himantoglossum viride
Platanthera viride
Lindl. Rchb.

Danske navne:
Poselæbe
1793
Grøn Poselæbe
1793
Guds Hånd
1767
Guds Hånd med grønne Blomster 1688

Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski kaldte i
1937 den nye slægt for Dactylorhiza, og senere i 1947 fik slægten nyt navn af Vermeulen til
Dactylorchis. Men da det er det ældste navn der har prioritet, skal slæten kaldes for Dactylorhiza.

Det var først da man i 1990'erne kunne undersøge planter ved hjælp DNA, at slægterne
Coeloglossum og Dactylorhiza blev slået sammen til én slægt. Navngivningsreglerne siger at det
ældste videnskabelige navn, Coeloglossum er det gældende, og dermed skulle alle arter i slægten
Dactylorhiza overføres Coeloglossum. Men da Coeloglossum viride var den eneste art i slægten,
er man blevet enig om at det skal være Dactylorhiza som er det gældende slægtsnavn.

Poselæbe har en trist historie i Danmark. Det er en af de 3 orkidéarter, der desværre er forsvundet
fra landet.

Beskrivelse:
Poselæbe bliver fra 10 til 25 cm høj, og får mellem 3 og 6 mere eller mindre oprette blade.
Der kommer fra 5 til 25 blomster der varierer fra grøn til rødlige.

Biologi:
Poselæbe bestøves af små insekter som gedehamse, honningbier, myrer, biller og små
sommerfugle.
Når insekterne lander på læben,
bliver de ledt enten til højre eller venstre af en forhøjning midt på
læben.
Når insekterne når den nektarholdige spore og guffer nektaren i sig, får de støvkøllerne klæber
på hoved, hvorefter støvkøllerne krummer lidt nedad. Ved
næste blomsterbesøg er støvkøllerne rettet
ind, så de rammer støvfanget.

Blomstring:
Poselæbe blomstrede i Danmark fra juni til juli.

Biotop:
Lysåbne overdrev med sur jordbund, og i klippeløkker.

Status:
Den danske Rødliste, forsvundet (RE) i 1950. Fredet i Danmark.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften som ophørt græsning, gødskning, samt
opdyrkning af
overdrevene.
Den øgede mængde næringsstoffer som kommer med luften fra blandt andet landbruget,
og især svineavlerne, får biotoperne til at gro til med næringskrævende planter. Efter en årrække bliver
de små og lyskrævende planter udkonkurreret af de næringskrævende og høje planter.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden