Hedeland, 16. juni 2003

Kødfarvet Gøgeurt (Stor type)
Dactylorhiza incarnata
(Linné) Soó var. latissima
(Zapalowicz) N. Hylander 1966

Videnskabelige navne:
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Dactylorchis incarnata (L.) Verm.
Orchis latifolia
L. Sensu Pugsley
Orchis strictifolia
Opiz
Orchis impudica
Crantz
Orchis haematodes
Rchb.
Orchis angustifolia
auct.
Orchis mixta
Orchis incarnata
L.

Danske navne:
Kødfarvet Gøgeurt
1851
Kødfarvet Horndrager
1793

Hedeland, 18. juni 1995

Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt
fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski
kaldte i 1937 den nye slægt for Dactylorhiza,
og senere i 1947 fik slægten nyt navn af
Vermeulen til Dactylorchis. Men da det er det
ældste navn der har prioritet, skal slægten
kaldes for Dactylorhiza. De forskellige taxa i
slægten Dactylorhiza kan være meget
vanskelige at skelne fra hinanden, da slægten er
meget variabel og de forskellige taxa let krydser
med hinanden. Hvis man kigger i de forskellige
botaniske litterære værker, vil man hurtig erfare
at botanikere, ikke er specielt enige om rangen
af de forskellige taxa inden for denne slægt.


Beskrivelse:
Denne type af Kødfarvet Gøgeurt kendes ved
de store og robuste plante, der bliver op til
1 meter høje, samt de meget lange støtteblade.
Den har ret brede blade som er bredest ved
basis, og når et godt stykke op over de
nederste blomster i akset. Blomsternes læbe er
længere end brede og har et tydeligt
sløjfemønster.

Biologi:
Slægten Dactylorhiza formerer sig næsten
udelukkende ved insektbestøvning.
Hovedbestøveren synes at være uerfarne
humlebier, men også biller og fluer kan bestøve
denne type Gøgeurt. Når insekterne søger efter
nektar i blomstens nektarløse spore, kommer de
i kontakt med støvkøllernes klæbelegeme,
hvorved de klæber sig fast på insekternes
hoved. Da der ikke er noget nektar hos planten,
flyver insekterne videre til en anden plante for af
søge efter nektar. I mellemtiden bøjer
støvkøllernes stilke sig fremad, så støvkøllerne
passer til støvfanget i den næste plantes
blomster. Humlebier der søger efter nektar i
blomsterne, vil hurtig forlade dem igen for at
flyve videre til en anden plante. Når de er blevet
snydt nogle gange, har de lært at der ikke er
noget at hente i blomsterne, og ignorerer derefter
gøgeurterne. Måske tiltrækkes insekterne af et
sukkerholdigt klæbestof på støvfanget som de
spiser.

Blomstring:
Blomstringstidspunktet er i sidste halvdel af
juni, til lidt ind i juli.

Biotop:
Typen findes hist og her sammen med
Kødfarvet Gøgeurt i
lysåbne kalkkær,
fugtige klitlavninger med indhold af kalkskaller, kær uden særligt kalkindhold.

Sratus:
Fredet i Danmark
.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften, som
f.eks. ophørt græsning, gødskning, afvanding,
opdyrkning og tilplantning. Den øgede mængde
næringsstoffer fra blandt andet landbruget og
især svineavlerne er også et problem, da det
får de næringskrævende planter til at trives.
Dermed overskygges de små lyskrævende
planter, som med tiden vil forsvinde.

Hedeland, 18. juni 1995
Hedeland, 18. juni 1995
Til forsiden