Purpur-Gøgeurt
Dactylorhiza majalis
(Reichenbach) P.F. Hunt &
V.S. Summerhayes
subsp. purpurella (T. Stephenson &
T.A. Stephenson) D.M. Moore & Soó 1978


Etymologi:
Dactylorhiza: navnet består af to græske ord,
daktylos samt rhiza som betyder hhv. finger og rod.
Navnet hentyder til rodknoldens håndformede
udseende.
purpurella: sigter til de purpurfarvede
blomster.

Videnskabelige navne:

Orchis purpurella
T. & T. A. Stephenson
Dactylorchis purpurella (T. & T. A. Steph.) Vermeulen
Dactylorhiza purpurella (T. & T. A. Stephenson) Soó.

Danske navne:
Purpur-Gøgeurt

Eng-Gøgeurt
1860
Bredbladet Kukkerurt
1796
Bredbladet Horndrager
1793
Agger, 17. juni 2000

Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski kaldte i
1937 den nye slægt for Dactylorhiza, og senere i 1947 fik slægten nyt navn af Vermeulen til
Dactylorchis. Men da det er det ældste navn der har prioritet, skal slægten kaldes for Dactylorhiza.
De forskellige taxa i slægten Dactylorhiza kan være meget vanskelige at skelne fra hinanden, da
slægten er meget variabel og de forskellige taxa let krydser med hinanden. Hvis man kigger i de
forskellige botaniske litterære værker, vil man hurtig erfare at botanikere, ikke er specielt enige om
rangen af de forskellige taxa inden for denne slægt. Inden for arten Dactylorhiza majalis findes der i
Danmark foruden den ovennævnte taxon også 6 andre.
Indenfor underarten purpurella findes der to
varieteter, den ovennævnte og D. majalis subsp. purpurella var. majaliformis (Vendsyssel-Gøgeurt).

Beskrivelse:
Purpur-Gøgeurt er en meget kraftig og robust plante, som bliver fra 10 til 40 cm høj.
Den får fra 4 til 8 løvblade, som er mere eller mindre udstående og ret brede. Løvbladene er bredest
omkring midten. Bladene er almindeligvis uplettede, men kan i sjældne tilfælde optræde med små
plettet på overside. Pletterne er kraftigst på den ydre del
af bladene. De 1 til 2 øvre løvblade er
støttebladslignende. Den får
mellem 10 og 60 tætsiddende blomster. Blomsterfarven er mørkt purpur
og i sjældne tilfælde lys purpur. Arten purpurella kendes på at l
æbens kant er opadbøjet.
Purpur-Gøgeurt kendes fra Vendsyssel-Gøgeurt, ved at løvbladene næsten altid er uden pletter,
og blomsterne almindeligvis er
mørkere samt at frugtknuderne og støttebladene altid er uden pletter.

Biologi:
Slægten Dactylorhiza formerer sig næsten udelukkende ved insektbestøvning. Hovedbestøveren
synes at være uerfarne humlebier, men også biller og fluer kan bestøve Purpur-Gøgeurt.
Når insekterne søger efter nektar i blomstens nektarløse spore, kommer de i kontakt med
støvkøllernes klæbelegeme, hvorved de klæber sig fast på insekternes hoved. Da der ikke er noget
nektar hos planten, flyver insekterne videre til en anden plante for af søge efter nektar. I mellemtiden
bøjer støvkøllernes stilke sig fremad, så støvkøllerne passer til støvfanget i den næste plantes
blomster. Humlebier der søger efter nektar i blomsterne, vil hurtig forlade dem igen for at flyve videre til en anden plante. Når de er blevet snydt nogle gange, har de lært at der ikke er noget at hente i blomsterne, og ignorerer derefter gøgeurterne.
Måske tiltrækkes insekterne af et sukkerholdigt klæbestof på støvfanget som de spiser.

Blomstring:
Purpur-Gøgeurt blomstrer fra midt i juni til midten af juli.

Biotop:
Purpur-Gøgeurt vokser i
fugtige klitlavninger med et stort indhold af kalkskaller og lysåbne kalkkær.

Status:
Den danske Rødliste, ikke truet (LC). Fredet i Danmark
.

Trusler:
Den trues af opdyrkning, samt sommerhusbebyggelse. Den øgede mængde kvælstof i luften, især fra
landbruget er også et problem, da det får de næringskrævende planter til at trives.
Dermed overskygges de lyskrævende planter, som med tiden vil forsvinde.

______________________________________________________________________________________________
Purpur-Gøgeurt
Dactylorhiza purpurella subsp. purpurella
______________________________________________________________________________________________
Til forsiden Vendsyssel-Gøgeurt
Dactylorhiza majalis subsp. purpurella var. majaliformis