Skov-Hullæbe
Epipactis helleborine subsp. helleborine (Linné) Crantz
1769

Etymologi:
Epipactis: Plantenavn brugt af
den græske filosof og
grundlægger af
botanikken Theophrastos, som levede
fra 370 til 285 f.Kr.
helleborine:
helleborus (Julerose) plante, benyttet som
middel mod
sindssygdom og epilepsi.

Videnskabelige navne:
Serapias latifolia L.
Helleborine latifolia (L.) Druce.
Epipactis latifolia (L.) Allioni.

Danske navne:
Bred Hullæbe 1922
Skov-Hullæbe
1860
Bredbladet Huullæbe
1793
Vild Nyserod
1767
Vild Nyserod med brede Blade
1688
Kongelunden, 31. juli 1998

Skov-Hullæbe er en stor plante der bliver fra 30 til 50 cm høj, men det er ikke usædvanlig at den
bliver omkring 1 meter høj. Skov-Hullæbe får fra 10 til 30 blomster, men kan have helt op til 100
blomster. Blomsterne dufter kun lidt.


I de Nordjyske klitplantager og klitter, findes der to specielle taxa hhv.
Epipactis helleborine subsp. neerlandica var. neerlandica (Hollansk Hullæbe) og
Epipactis helleborine subsp. neerlandica var. renzii (Skagen-Hullæbe).

Biologi:
Blomsterne hos Skov-Hullæbe har en helt speciel nektar, som indeholder alkohol.
Nogle danske
forskere har for nylig påvist at nektaren i sig selv ikke indeholder alkohol, men når gedehamsene
besøger nedfaldne frugter som er ved at rådne og gære, vil de overføre nogle gærsvampe til
blomstens hule læbe, derved omdannes noget af den søde nektar til alkohol.
Hvis gedehamsene
ikke blev forgiftede, ville de ikke finde sig i at få støvkøllerne klæbet på hovet, og ville let kunne
fjerne dem igen. Når gedehamsene maser sig ind til nektaren, som er i den skålformede indre del af
læben, vil de komme i kontakt med klæbelegemet (som sidder tæt på støvkøllerne),
hvorefter støvkøllerne sætter sig på gedehamsenes hoved. Når så de berusede gedehamse kravler til
de næste blomster, vil de afsætte pollen på de nye blomsters støvfang, og dermed bestøve dem.


Blomstring:
Blomstringstidspunktet for Skov-Hullæbe er fra juli til august.


Biotop:
Den vokser for det meste på muldbund i bøgeskove på kalkrig bund og lysåbne løvskove,
men kan også vokse i nåleskov. Den ses ofte
langs skovveje.

Status:
Den danske Rødliste, ikke truet (LC). Fredet i Danmark
. Den er ret almindelig i store dele af landet.

Trusler:
Skov-Hullæbe lider lidt af nåleskovsbeplantninger, og rabatslåning samt sprøjtning langs
skovvejene.

______________________________________________________________________________________________
Skov-Hullæbe
E. helleborine subsp. helleborine
______________________________________________________________________________________________
Hollandsk Hullæbe
E. helleborine subsp. neerlandica var. neerlandica


Skagen-Hullæbe
E. helleborine subsp. neerlandica var. renzii
Til forsiden