Knærod
Goodyera repens f. repens (Linné) R. Brown 1813.

Etymologi:
Goodyera: opkaldt efter John Goodyer, en engelsk
botaniker der levede fra 1592 til 1664.
repens: hentyder til plantens krybende vækst.

Videnskabelige navne:
Epipactis repens
(L.) Crantz
Satyrium repens
Satyrium repens maculosum
(f. ophioides)

Danske navne:
Knærod
1888
Krybende Knærod
1888
Krybende Poselæbe
1793
Plettet krybende Poselæbe
(f. ophioides) 1806
Tisvilde Hegn, 22. juli 1995

Knærod er sandsynligvis en art, der er nyindvandret til Danmark.
Det første fund af denne art, blev gjort i 1877 i Tisvilde Hegn. Knærod er muligvis indført til
Danmark med udenlandske nåletræer ved nåletræsbeplantningerne i 1800-tallet. Siden er den registret på omkring 30 lokaliteter her i landet.

Beskrivelse:
Knærod er en plante der bliver mellem 10 og 20 cm høj. Den får fra 3 til 7 blade i en flad roset.
Der kommer mellem 5 og 30 små hvide blomster. Knærod kan danne store bestande, på grund af
sine vidtkrybende udløbere, som kan sætter mange nye planter.
Knærod findes som to former, den
hyppigste Goodyera repens f. repens, som der kendes på de ensfarvede grønne bladrosetter.
Den anden form Goodyera repens f. ophioides Netstribet Knærod, kendes på at bladene har
lysegrønne netlignende mønstre.
Derudover er de to former ens.

Biologi:
Der vides ikke meget om bestøvningsforholdene hos Knærod. Blomsterne dufter sødligt, og
udskiller nektar i den lille skålformede indre del af læben. Den bestøves formodentlig af humlebier
og små insekter. Selvbestøvning kan også forekomme. I Tisvilde Hegn har jeg set humlebier besøge
Knærod.

Blomstring:
Knærod blomstrer fra midten af juli, til lidt ind i september.

Biotop:
Knærod vokser i gamle lysåbne nåleskove, med et tykt dække af mos.

Status:
Den danske Rødliste, ikke truet (LC). Fredet i Danmark
.

Trusler:
Der synes på nuværende tidspunkt ikke at være noget der truer Knærod.

______________________________________________________________________________________________
Almindelig Knærod
Goodyera repens f. repens
______________________________________________________________________________________________
Til forsiden Netstribet Knærod
Goodyera repens f. ophioides