Tyndakset Gøgeurt
Orchis mascula Linné 1755

Etymologi:
Orchis: græsk ord for testikel, henviser til
rodknoldenes
form.
mascula: maskulin, hentyder til rodknoldenes
udseende.

Videnskabelige navne:
Orchis stabiana Tenore
Orchis vernalis Salisbury
Orchis wanjkowii Wulff.
Orchis morio L. var. mascula L.

Danske navne:
Tynd Gøgeurt
1922
Almendelig Gøgeurt 1910
Tyndakset Gøgeurt 1851
Tyndakset Kukkerurt 1796
Stor Gøgeurt med og uden plettede Blade 1796
Tyndakset Horndrager 1793
Han-Gøgeurt 1768
Han-Satyrion 1768
Stor Gøgeurt med plettede Blade 1688
Hundetestikler med smalle Blade
Eskebjerg Vesterlyng, 9. maj 1993

Tyndakset Gøgeurt er en robust plante, der bliver fra 15 til 50 cm høj. Den får fra 4 til 8 brede blade,
som er samlet i en roset, og er fra oprette til udstående. Som regel er der store brune pletter på
oversiden af bladene, men den optræder også uden pletter. Blomsterakset er cylindrisk og bliver
omkring 5 og 20 cm høj. Tyndakset Gøgeurt får fra 15 til 50 rosa over violette til purpurfarvede
blomster, i sjældne tilfælde kan den optræde med hvide blomster.
Tyndakset Gøgeurt kendes på at sporen vender opad, og bægerbladene ikke er samlet i en hjelm.

Bladene er samlet i en roset, i modsætning til slægten Dactylorhiza hvor løvbladene sider op langs stænglen.

Biologi:
Tyndakset Gøgeurt formerer sig sandsynligvis udelukkende ved insektbestøvning. Uerfarne bier

og hvepse lokkes af de nektarløse blomster, der kan minde om visse arter af læbeblomster og
ærteblomster, som indeholder nektar. Når insekterne har besøgt blomsterne nogle gange, springer de
dem over, da blomsterne ikke har noget nektar i sporen at tilbyde. Når insekterne søger efter nektar,
kommer de i kontakt med støvkøllernes klæbelegeme, hvorved de klæber sig fast på insekternes
hoved. Da der ikke er noget at spise, forlader de blomsterne for at flyve til en anden plante, hvis det også er en Tyndakset Gøgeurt vil de igen søge efter nektar, og afsætter derved pollen på støvfanget.

Blomstring:
Tyndakset Gøgeurt er den tidligst blomstrende orkidé i Danmark, den blomstrer fra

starten af maj til midten af juni.

Biotop:
Den vokser i
lysåbne løvskove, klippeløkker og kalkrige overdrev med spredte træer og buske,

Status:
Den danske Rødliste, ikke truet (LC). Fredet i Danmark
.

Trusler:
Ændringer i skovdriften til nåletræsbeplantninger på bekostning af Bøg og Ask. Planter på

overdrev lider af ændringer i landbrugsdriften, som ophørt græsning, gødskning, og opdyrkning.
Den øgede mængde næringsstoffer fra blandt andet landbruget og især svineavlerne er også et
problem, da det får de næringskrævende planter til at trives. Dermed overskygges de små
lyskrævende planter, som med tiden vil forsvinde.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden