Ridder-Gøgeurt
Orchis militaris Linné 1753

Etymologi:
Orchis: græsk ord for testikel, henviser til
rodknoldenes form. militaris: navnet betyder militær, og hentyder til
blomsternes lighed med en hjelm.

Videnskabelige navne:
Orchis rivinii
Gouan
Orchis cinerea Schrank
Orchis galeata Poir

Det var lidt af en sensation, da der på mærkværdig vis i 1981 blev fundet to eksemplar af
Ridder-Gøgeurt i Danmark. Den nærmeste lokalitet er Skåne, Öland og Gotland, samt Nordtyskland,
som alle steder er ret langt fra Assens.
Hvordan planten er kommet til et kalkbrud i udkanten af
Assens ved
Mariager Fjord vides ikke, men det kan være fugle, en botanikerstøvle, eller også blev
den
udplantet. Skæbnen ville da også at arten ret hurtig forsvandt igen, da voksestedet i efteråret
1989 blev
opfyldt og udjævnet, til trods for at lodsejeren, Mariager Kommune, Århus Amt,
Danmarks
Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen havde lavet en aftale, om at der ikke
måtte ændres på voksestedet uden alles accept. Desuden var der også en fredningssag i gang for
området. I de 9 år Ridder-Gøgeurt nåede at blomstrer, blev det til 62 blomstrende skud, der i årene
fra
1981 til 1989 fordeler sig således, med hhv. 2, 4, 4, 5, 6, 8, 12, 16 og 5 planter.

Beskrivelse:
Ridder-Gøgeurt er en stor og kraftig plante, der bliver fra 20 til 50 cm høj. Den får fra 3 til 6
skinnende grønne løvblade, der er mere eller mindre oprette. De upletter blade er samlet i
en roset.
Blomsterakset er først kegleformet, senere bliver det mere cylindrisk, og får fra 10 til 40 store
blomster. Læbens farve er fra lyserød til lys purpurrød med grupper af purpurrøde hår (ligner på
afstand pletter). Blosterbladene er samlet i en
hjelm, som er bleg violet til lys grålig.

Biologi:
Ridder-Gøgeurt formerer sig sandsynligvis udelukkende ved hjælp af insektbestøvning.
Den tiltrækker
honning- og humlebier, som stimuleres af de purpurrøde hårtotter på en sådan måde,
at insekterne
retter sig mod sporemundingen.

Blomstring:
Ridder-Gøgeurt blomstrer fra sidst i maj til et godt stykke ind i juni.

Biotop:
Den vokser på
kalkrige overdrev med spredte træer og buske og i lysåbne løvskove.

Status:
Den danske Rødliste, forsvundet (RE). Fredet i Danmark
.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden