Hvid Sækspore
Pseudorchis albida
(Linné) A. Löve & D. Löve 1969
subsp. albida


Etymologi:
Pseudorchis: pseudo betyder uægde, og orchis
henleder til slægten af samme navn. Orchis er græsk
og betyder testikel, som henviser til rodknoldenes form.
albida: hvidlig, hentyder til blomsterne.

Videnskabelige navne:
Gymnadenia albida (L.) L.C.Rich.
Leucorchis albida (L.) A. & D. Löve
Habenaria straminea
Fernald.
Habenaria albida
(L.) Sw.
Satyrium albida
Satyrium albidum

Danske navne:
Sækspore
2006
Hvis Sækspore
1949
Hvidlig Trådspore
1925
Hvidlig Gøgeurt
1878
Hvid Trådspore
1851
Hvid Poselæbe
1796
Hvidagtig Poselæbe
1793

Sindal, 18. juni 2000

Omkring år 1850 fandtes Hvid Sækspore på over 60 lokaliteter, med de fleste i Sydvestjylland og på
Bornholm. I dag år 2007 er den forsvundet fra de fleste lokaliteter, for lang tid siden. Nu findes Hvid Sækspore kun i Jylland, fordelt på ca. 7 lokaliteter, hvoraf nogle er nye.

Beskrivelse:
Hvid Sækspore er en ret lille og uanselig plante, der bliver fra 10 til 30 cm høj. Den
får fra 3 til 7
lancetformede blade som sidder op langs stænglen. Der kommer op til 60 små hvidgule blomster som
er samlet i et tætblomstret aks
.

Biologi:
Små sommerfugle, bier og myg, lokkes af de nektar fyldte blomsters behagelige duft af
vanilje.
Blomsterne kan også være selvbestøvende.

Blomstring:
Man kan se Hvid Sækspore i blomst, fra starten af juni til lidt ind i juli.

Biotop:
Hvid Sækspore findes på lysåbne overdrev med sur jordbund, klippeløkker og
hedebakker.

Status:
Den danske Rødliste, kritisk truet (CR). Fredet i Danmark
.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften, som ophørt græsning, gødskning, og opdyrkning af
enge
overdrev samt heder. Den øgede mængde
næringsstoffer fra blandt andet landbruget og især
svineavlerne
, får biotoperne til at gro til med næringskrævende arter.

______________________________________________________________________________________________
Til forsiden