Kødfarvet Gøgeurt
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (Linné) Soó 1962

Etymologi:
Dactylorhiza: navnet består af to græske ord, daktylos
samt rhiza som betyder hhv. finger og rod. Navnet
hentyder til rodknoldens håndformede udseende.
incarnata: kødfarvet, sigter til blomsternes farve.

Videnskabelige navne:
Dactylorchis incarnata
(L.) Verm.
Orchis latifolia
L. Sensu Pugsley
Orchis strictifolia
Opiz
Orchis impudica
Crantz
Orchis haematodes
Rchb.
Orchis angustifolia
auct.
Orchis mixta
Orchis incarnata
L.

Danske navne:
Kødfarvet Gøgeurt
1851
Kødfarvet Horndrager
1793

Karlstrup Kalkgrav, 28. juni 1997
Slægten Dactylorhiza blev først sent adskilt fra Orchis som en selvstændig slægt. Nevski kaldte i
1937 den nye slægt for Dactylorhiza, og senere i 1947 fik slægten nyt navn af Vermeulen til
Dactylorchis. Men da det er det ældste navn der har prioritet, skal slægten kaldes for Dactylorhiza.
De forskellige taxa i slægten Dactylorhiza kan være meget vanskelige at skelne fra hinanden, da
slægten er meget variabel og de forskellige taxa let krydser med hinanden. Hvis man kigger i de
forskellige botaniske litterære værker, vil man hurtig erfare at botanikere, ikke er specielt enige om rangen af de forskellige taxa inden for denne slægt.
Inden for arten Dactylorhiza incarnata findes
der
i Danmark ca. 8 taxa, hvoraf nogle kan være næsten umulig at kende fra hinanden.

Beskrivelse:
Kødfarvet Gøgeurt er en robust plante der bliver fra 15 til 40 (50) cm høj. De 4 til 6 løvblade er
linie- til lancetformede, de øverste når op over aksets nederste blomster. bladene er bredest ved basis,
og har ingen pletter. Blomsternes læbe er længere end bred, og har et tydeligt sløjfemønster. Farven er
fra ren hvid (støvfangsfligene og støvkøllernes pung er hos hvidblomstrende planter altid mere eller
mindre rødlige) til purpur, den kan også optræde med mere rødlige blomster, men mest almindelig er
dog lyse purpur farvede blomster.


Biologi:
Slægten Dactylorhiza formerer sig næsten udelukkende ved insektbestøvning. Hovedbestøverne
synes at være uerfarne humlebier, men også biller og fluer kan bestøve Kødfarvet Gøgeurt.
Når insekterne søger efter nektar i blomstens nektarløse spore, kommer de i kontakt med
støvkøllernes klæbelegeme, hvorved de klæber sig fast på insekternes hoved. Da der ikke er noget
nektar hos planten, flyver insekterne videre til en anden plante for af søge efter nektar. I mellemtiden
bøjer støvkøllernes stilke sig fremad, så støvkøllerne passer til støvfanget i den næste plantes
blomster. Humlebier der søger efter nektar i blomsterne, vil hurtig forlade dem igen for at flyve
videre til en anden plante. Når de er blevet snydt nogle gange, har de lært at der ikke er noget at
hente i blomsterne, og ignorerer derefter gøgeurterne.
Måske tiltrækkes insekterne af et
sukkerholdigt klæbestof på støvfanget som de spiser.

Blomstring:
Blomstringstidspunktet er i juni.

Biotop:
Kødfarvet Gøgeurt stiller ikke de helt store krav til voksestedet.
Lysåbne kalkkær,
fugtige klitlavninger med et stort indhold af kalkskaller, kær uden særligt kalkindhold og
Strandenge med kalkrig grundvand mellem klipper.

Status:
Den danske Rødliste, ikke truet (LC). Fredet i Danmark
.

Trusler:
Den trues af ændringer i landbrugsdriften, som f.eks. ophørt græsning, gødskning, afvanding,
opdyrkning og tilplantning. Den øgede mængde næringsstoffer fra blandt andet landbruget og især
svineavlerne
er også et problem, da det får de næringskrævende planter til at trives. Dermed
overskygges de små
lyskrævende planter, som med tiden vil forsvinde.
_______________________________________________________________________________________________
Kødfarvet Gøgeurt
D. incarnata subsp. incarnata
_______________________________________________________________________________________________
Hvidgul Gøgeurt
D. incarnata subsp. ochroleuca

Klit-Gøgeurt
D. incarnata subsp. lobelii

Finprikket Gøgeurt
D. incarnata var. hyphaematodes

Stor og robust type
D. incarnata var. latissima

Sildig Gøgeurt
D. incarnata var. serotina

Strågul Gøgeurt
D. incarnata f. ochrantha

Mørkplettet Gøgeurt
D. incarnata f. haematodes

Priklæbet type
D. incarnata f. non-circumscripta

Til forsiden